Arvopilotti – kohti luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia

Hankkeen nimi
Arvopilotti – kohti luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia

Hankkeen päätoteuttaja

Centria ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Leena Favén, leena.faven(at)centria.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus

Kuva Arvopilotti

Hankkeen kuvausteksti

Arvopilotti-hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa luonnon raaka-aineiden arvoketjujen pilotointia varten. Hankkeessa kartoitetaan niitä luonnon raaka-aineita, joiden pohjalta on perusteltua lähteä kehittämään jo toimivien yritysten kasvua ja kehittää uutta luonnontuotealan liiketoimintaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tavoitteena on lisätä alkutuotannon kuten viljelijöiden ja kerääjien, jatkojalostajien sekä jakelijoiden keskuudessa tietoisuutta siitä, miten suomalainen luonnontuoteala luo mahdollisuuksia maaseudun elinkeinojen kehittämiseen, uusien yritysten syntymiseen ja olemassa olevien yritysten kasvuun sekä aktivoida kohderyhmän toimijoita yhteistyöhön. Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä arvoketjun eri vaiheissa toimivien tahojen yhteistyötä sekä rakentaa, pilotoida ja käyttöönottaa toimintamalleja (esim. yhteiset tilat, laitteet ja/tai prosessit), joiden avulla pyritään minimoimaan toimialan tunnettuja pullonkauloja ja näin luoda edellytyksiä luonnontuotealan yritysten syntymiselle sekä yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle.

 

Hankkeen toimiaika 1.8.2016-31.12.2017.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
200000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi