Luonnontuotteiden saatavuuden varmistaminen ja yhteistyömuodot -selvitys (LT-RASA)

Hankkeen nimi
Luonnontuotteiden saatavuuden varmistaminen ja yhteistyömuodot -selvitys (LT-RASA)

Hankkeen päätoteuttaja

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Juha Rutanen, juha.rutanen(at)helsinki.fi

 

Hankkeen kotisivu

www.aitoluonto.fi/lt-rasa

 

Hankkeen kuvausteksti

Raaka-aineiden saatavuus on keskeinen pullonkaula luonnontuotealan yrittäjyyden ja tuotetarjonnan kasvulle. Monella uudella, jalostajia tai myös ravintoloita kiinnostavalla raaka-aineella ei ole riittävää talteenotto- ja varastointitoimintaa. Talteenottotoimintaa on tärkeää kehittää verkostona riittävän suurien toimituserien aikaansaamiseksi. Kysynnän kokoaminen puolestaan lisää talteenoton kannattavuutta ja kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Toimitusketjujen ja markkinoiden toimimattomuuden lisäksi haasteena on epätietoisuus monien uusien raaka-aineiden käsittelystä ja laatukriteereistä.

 

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella selvitystyön luonnontuotealan raaka-ainetuotannon kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista. Tiedon kokoamisen ja jakamisen lisäksi toiminnalla rakennetaan käytännössä yhteistyötä ja toimintamalleja raaka-ainesaatavuuden parantamiseksi. Selvitys toteutetaan vuoden 2017 aikana.

 

Selvityksen toimenpidekokonaisuudet ovat:

1 Jalostavien yritysten raaka-ainetarpeiden tarkentaminen

2 Alueellisten talteenottoverkostojen sekä tarvittavien ja mahdollisten valmiiden varastointi- ja esikäsittelytilojen selvittäminen

3 Toimijoiden yhteistyön luominen käytännössä raaka-aineiden vastaanottoon, varastointiin ja jakeluun

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
30000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi