Suobiomassojen käyttömahdollisuudet hyvinvointituotteissa ja -palveluissa sekä elintarvikkeissa

Hankkeen nimi
Suobiomassojen käyttömahdollisuudet hyvinvointituotteissa ja -palveluissa sekä elintarvikkeissa

Hankkeen päätoteuttaja

Ranuan kunta

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

projektityöntekijä Virpi Kemppainen, virpi.kemppainen@ranua.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Geologian tutkimuskeskus (GTK)

 

Hankkeen kotisivu

https://businessranua.fi/suobiomassa-hanke

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen päätavoitteena on selvittää Ranuan kunnan soiden potentiaali ja uudet mahdollisuudet suobiomassan (turpeet, sammal, kasvit) kestävälle ja monipuoliselle käytölle hyvinvointituotteissa ja -palveluissa sekä elintarvikkeissa.

 

Hankkeella halutaan edistää uuden TKI-toiminnan kehittymistä suobiomassojen, soiden ja turvemaiden ekosysteemipalveluiden ympärille, jonka kautta Ranuan seudun positiivinen aluetalouskehitys mahdollistuisi uusien toiminta-alojen kautta.

 

Hankkeessa selvitetään Ranuan soiden ja turpeiden raaka-ainepotentiaali hyvinvointituotteiden ja -palveluiden sekä ihmisille ja eläimille tarkoitetun elintarvikekäytön osalta. Raaka-aineiden osalta tehdään alustava tarkastelu kansainvälisten markkinoiden tilanteesta ja potentiaalista.

 

Raaka-ainetarkastelussa hyödynnetään olemassa olevia suo- ja turvetietovarantoja useammilta eri toimijoilta. Suobiomassojen osalta tehdään selvitys tämänhetkisestä tutkimustilanteesta ja arvioidaan niitä suhteessa Ranuan raaka-ainepotentiaaliin. Raaka-aineiden ja jalostustuotteiden osalta tehdään tilannetarkastelu alan nykytilanteeseen ja potentiaaliin kansainvälisillä markkinoilla sekä tarkastellaan Suomen tämän hetken alaan liittyvä lainsäädännöllinen tilanne ja mahdollistavuus hyvinvointituote ja-palveluissa sekä elintarvikealalla.

 

Hankkeen tuloksena saadaan ajantasainen tieto Ranuan suobiomassojen varantopotentiaalista ja arvio niiden käyttömahdollisuuksista hyvinvointituotteissa ja -palveluissa sekä elintarvikkeissa. Lisäksi hankkeen myötä saadaan tietoa markkinoista, tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämistarpeista. Hankkeessa syntyvän osaamispääoman odotetaan avaavan mahdollisuuksia suobiomassojen kestävän hyödyntämisen tutkimuksen ja elinkeinojen välille, tarjoten siten uusia mahdollisuuksia aluetalouden kehittymiseen ja monipuolistumiseen.

 

Hanke toimii 1.5.2021-30.4.2022.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
118300 €

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2022

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi