Muu elinkeinotoiminta

MUU ELINKEINOTOIMINTA

Luonnontuotteita voidaan käyttää elintarvike-, hyvinvointi- ja matkailualan lisäksi muussa yritystoiminnassa, kuten käsityö- ja floristiikka-aloilla, viherrakentamisessa ja eläinrehujen valmistuksessa. Lisäksi neuvonta- ja kurssitoiminta tarjoaa työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.

 

PERINTEITÄ JA UUSIA TUULIA

Käsitöihin ja kukka-alan somisteisiin käytetään esimerkiksi oksia, tuohia, kaislaa, olkia ja pajua. Näistä voidaan tehdä paitsi koristeita myös punoa koriste- ja käyttöesineitä. Lisäksi floristiikka-ala käyttää paljon jäkälää ja käpyjä. Luonnon kuitukasveista on mahdollista, mutta haastavaa, tehdä myös kankaita esimerkiksi nokkosesta ja tupasvillasta. Yksi tärkeä osa suomalaista luonnon raaka-aineisiin perustuvaa käsityöläisyyttä on luonnon väriaineiden käyttö luonnon kuitujen, kuten lankojen ja tekstiilien värjäyksessä. Perinteisesti värjäykseen käytetään luonnosta kerättyjä kasveja, jäkäliä, puiden kuorta ja sieniä.

 

Luonnon kasvilajistojen käyttö viherrakentamisessa herättää myös mielenkiintoa hoitohelppoutensa ansiosta. Kuntat ja luonnonmukaiset niityt vaativat vain vähän hoitoa onnistuneen alkutyön jälkeen. Lisäksi pohjoisen sijaintimme ansiosta luonnon kasvimme ovat usein myös kestävämpiä luonnonmukaisessa viherrakentamisessa verrattuna etelästä tuotuihin lajeihin. Myös erilaisten kasvimattojen käyttö viherkattoina on lisääntynyt.

 

KESTÄVÄ KERUU

Luonnon kestävä hyödyntäminen perustuu vastuullisuuteen. Keruulupa pitää tarvittaessa olla kunnossa ja kaikki luonnon vähänkin laajamittaisempi hyödyntäminen edellyttää lajikohtaisia selvityksiä tai tutkimuksia esiintymien runsaudesta, uhanalaisuudesta, keruumenetelmistä ja keruusta palautumisesta. Monien erikoiskeruutuotteiden ja luonnonyrttien hyödyntäminen edellyttää tietoa siitä, kestävätkö kasvustot suunniteltua keruuta.

 

ELINKEINOKSI?

Perinteisellä tavalla kerättyjen raaka-aineiden keruuhaasteiden lisäksi mahdollinen viljely voi olla paitsi haastavaa myös kallista suhteessa ulkomailta markkinoille tuleviin samankaltaisiin raaka-aineisiin. Tämä tulee ottaa huomioon, kun tavoitteena on luoda taloudellisesti kannattava elinkeino. Silloin kilpailuvalttina ei enää toimikaan hinta, vaan mukaan on otettava laatu ja muut puhtaasta luonnosta saatavat arvotekijät kilpailtaessa mahdollisista asiakkaista.

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi