Maistuvaa meiltä ja muualta – kohti kulttuuripääkaupunki Oulu2026 -vuotta!

Hankkeen nimi
Maistuvaa meiltä ja muualta – kohti kulttuuripääkaupunki Oulu2026 -vuotta!


 

Hankkeen päätoteuttaja

ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

 

Yhteyshenkilöt ja sähköposti

Kaisa Myllykangas, kaisa.myllykangas@proagria.fi

 

Hankkeen muut toimijat

https://oulu2026.eu/arcticfoodlab/

 

Hankkeen rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto/Aiko-rahoitus

 

Hankkeen kotisivu

https://www.proagriaoulu.fi/fi/maistuvaa-meilta-ja-muualta/

Hankkeen kuvausteksti

Maistuvaa meiltä ja muualta – kohti Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026 -vuotta! - hankkeen tarkoituksena on kehittää Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymistä vastata kulttuuripääkaupunkivuoden odotuksiin hyödyntää kulttuuripääkaupunkivuoden tuomat mahdollisuudet.

 

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Oulun sekä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin 32 kunnan alueella toimivan Arctic Food Lab (AFL) -verkoston kanssa. AFL-kokonaisuus brändää pohjoisessa Suomessa tuotettua ja jalostettua ruokaa sekä arktisissa oloissa kehittynyttä ruokaperinnettä kansainväliseen tietoisuuteen.

 

Hanke vahvistaa ja rakentaa AFL-verkoston ylimaakunnallista ja maarajat ylittävää yhteistyötä sekä varmistaa kumppanuuksien mahdollistamaa hyötyä Pohjois-Pohjanmaan toimijoille. Yhteistyöllä jalkautetaan Pohjois-Pohjanmaalle uusia innovaatiota ja hyviä käytäntöjä muista maakunnista ja maista. Samalla jaetaan tietoa oman alueen onnistumisista. Tämä tukee alueen elintarvikealan ja yritysten kehittämistä sekä vahvistaa osaamista. Alueen yrityksiä tiedotetaan kansainvälistymisen mahdollisuuksista.

 

Hankkeessa valmistellaan alueellisia ja kansainvälisiä jatkotoimia esimerkiksi kartoittamalla alueen toimijoiden toiveet ja valmiudet hakea European Region of Gastronomy -statusta sekä suunnittelemalla kansainvälisen ruokatapahtuman toteutusta. Hankkeen läpileikkaavana teemana on tehokas viestintä ja tiedonvälitys, johon sisältyy myös viestintämateriaalien tuottamista Pohjois-Pohjanmaan raaka-aineista ja ruokatuotteista sekä ruokaperinteestä.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
77334 €

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2023

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi