Villiruuan uudet mahdollisuudet (VILMA)

Hankkeen nimi
Villiruuan uudet mahdollisuudet (VILMA)

Hankkeen päätoteuttaja

Koillis-Suomen Kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

 

Hankkkeen muut toimijat

Pudasjärven Kehitys Oy

 

Yhteyshenkilö ja sposti

Kaisa Soppela, kaisa.soppela@naturpolis.fi

 

Hankkeen kotisivut

Naturpolis

 

Linkit

https://www.pudasjarvenkehitys.fi/hankkeet/villiruoan-uudet-mahdollisuudet-vilma/

Hankkeen kuvausteksti

Koillismaalla on suuri kaupallinen resurssi käytössään pohjoiseen ympäristöön sopeutuneessa elintarviketuotannossa ja luonnonkeruutuotteissa. Lisäksi Pohjois-Suomeen suuntautuva matkailu tarjoaa vientiin verrattavia tuotteiden myyntimahdollisuuksia alueen yrityksille. Vilma -hankkeen tavoitteena on alueen kehityksen ja elinvoimaisuuden edistäminen yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia parantamalla. Hanke pyrkii tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Koillismaan elintarvikeyrityksille ja kytkemään ne mukaan valtakunnallisiin vienninedistämistoimiin, jotta yritykset ovat mukana alan kansainvälistymiskehityksessä.

 

Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan:

1) kysynnän kartoitus hankealueen tuotteille

2) selvitys tuotteiden tarjonnasta

3) rakennettavissa olevien yhteistyöverkostojen tunnistaminen

4) arvoketjujen toimijoiden verkostoiminen

 

Hankkeen toimintakausi on 15.8.2019-31.08.2020

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
209069 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2020

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi