Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista

Hankkeen nimi
Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista

Hankkeen päätoteuttaja:

Suomen metsäkeskus

 

Hankkeen muut toimijat:

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus

 

Hankkeen kotisivut:

https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/kasvavaa-liiketoimintaa-luonnontuotteista

 

Yhteyshenkilö:

Marko Ämmälä, marko.ammala@metsakeskus.fi

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan kasvua, kehitystä ja verkostoitumista yli toimialarajojen, monipuolistaa metsäalan yritysten liiketoimintaa sekä edistää metsänomistajien uusia ansaintamahdollisuuksia. Hanke aktivoi erityisesti keruuluvan vaativien luonnonkasvien (esim. mahla, kuusenkerkät, pihka, pakuri, koristehavut, varvut ja lehdet) hankintaketjua. Hanke ratkaisee yritysten raaka-aineiden hankintaketjussa ja verkostoitumisessa olevia ongelmia. Toimialan kasvua tuetaan lisäämällä metsätiedon määrää ja sen hyödyntämistä yrityksissä.

 

Hanke tiedottaa metsänomistajille selkeästi, mitä ansaintamahdollisuuksia luonnontuoteala luo ja miten metsänomistajat voivat näitä mahdollisuuksia hyödyntää. Verkostoitumista lisätään saattamalla metsä- ja luontoalojen yrityksiä yhteen.

 

Keruusta kiinnostuneiden ja raaka-aineita tarvitsevien yritysten kontaktoimiseksi hankkeessa luodaan verkkopalvelu. Sähköisen järjestelmän avulla hallitaan raaka-aineiden toimitusketjua, lisätään toimijoiden yhteistyötä ja varmistetaan laadukkaan raaka-aineen saatavuus luonnontuotealan yritysten tarpeisiin.

 

Ratkaistavat ongelmat:

•Raaka-aineiden hankala saatavuus on luonnontuotealan kehityksen pullonkaula

•Metsätoimijoiden ja metsänomistajien tiedonpuute luonnontuotealan raaka-ainetarpeista ja elinkeinomahdollisuuksista

•Metsä- ja luonnontuotealan yritysten ja toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ei ole täysimääräisesti hyödynnetty.

 

Hankkeen päätavoitteena on:

•Edistää luonnontuotealan kasvua, kehitystä ja verkostoitumista yli toimialarajojen

•Monipuolistaa metsäalan yritysten liiketoimintaa

•Nostaa esille metsänomistajien uusia ansaintamahdollisuuksia

 

Hankkeen toimintakausi on 1.4.2019-31.3.2022. Hanketta rahoittaa MMM.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
364450 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2022

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi