Koulutus

LUONTOALAN AMMATTILAISEKSI!

Luontoalan yrittäjäksi tai työntekijäksi voi ryhtyä hyvinkin erilaisista ammatti- ja koulutustaustoista. Ammatillisen koulutuksen ohella alan yritystoimintaa harjoitetaan usein myös korkeakoulupohjalta. Toiminnan perustana on kuitenkin vahva luonto-osaaminen. Osaamisvaatimukset kasvavat luontoalan yritystoiminnan kehittyessä ja tuotekehityksen lisääntyessä. Erilaisen osaamisen yhdistäminen ja verkostoituminen eri alojen ammattilaisten kanssa ovat luonteva tapa kehittää alan uutta tuote- ja palvelutarjontaa. Luonto tarjoaa monia työ- ja yritysmahdollisuuksia, joihin pääsee tarttumaan alan koulutuksen kautta. Tutustu monipuoliseen tarjontaan!

 

TUTKINTOJA LUONTOALAN AMMATTIIN

Perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

 

Perustutkinnon tutkintonimikkeet:

- luonto-ohjaaja

- luonnonvaratuottaja

- poronhoitaja

- ympäristönhoitaja

- ympäristönhuoltaja

 

Ammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinto (aiemmin ammattitutkinnot 1.8.2018 saakka: luonnontuotealan ammattitutkinto, erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto & porotalouden ammattitutkinto)

 

Ammattitutkintonimikkeet:

- erä- ja luonto-opas

- riistanhoitaja

- luonnontuotejalostaja

- luonnontuoteneuvoja

 

Erikoisammattitutkinto

Luontoalan erikoisammattitutkinto (aiemmin erikoisammattitutkinnot 1.8.2018 saakka: luonnontuotealan erikoisammattitutkinto, luontokartoittajan erikoisammattitutkinto & riistamestarin erikoisammattitutkinto)

 

Erikoisammattitutkintonimikkeet:

- luonnontuotekehittäjä

- luontokartoittaja

 

LISÄTIETOA

Perustutkinnosta:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7015830

Ammattitutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2357200

Erikoisammattitutkinnosta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2712798

 

KOULUTUSTARJONTAA

Luontoalalla on varsin hyvin tarjolla tutkintoon johtavaa koulutusta, jota tarjoavat muun muassa:

 

 


YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi