Industry Nordic – kohti luonnontuotteiden teollisen mittakaavan valmistusmenetelmiä

Hankkeen nimi
Industry Nordic – kohti luonnontuotteiden teollisen mittakaavan valmistusmenetelmiä

Hankkeen päätoteuttaja

Centria ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Leena Favén, leena.faven(at)centria.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Ruotsin maatalousyliopisto (SLU), Novia ammattikorkeakoulu, Åsele Näringslivsstiftelse, Dorotean ja Vilhelminan kunnat

Kuva Industry Nordic

Hankkeen kuvausteksti

Industry Nordic -hankkeen tavoitteena on edistää pohjoismaista luonnontuotealaa kehittämällä kysyntälähtöisiä tuotekonsepteja pohjoismaisille raaka-aineille. Hankkeessa optimoidaan laboratorio- ja pilottimittakaavan teollisia marjojen jatkojalostusmenetelmiä, erityisesti arvokkaiden bioaktiivisten yhdisteiden talteenottoa, sekä verrataan modernia ja ympäristöystävällistä talteenottomenetelmää perinteiseen liuotinpohjaiseen talteenottoon. Online-monitoroinnin soveltuvuutta testataan teollisten valmistusmenetelmien valvonnassa. Tavoitteena on luoda pk-yrityksille ja uusille yrityksille edellytyksiä kehittää marjojen sisältämistä arvoaineista korkeamman jalostusasteen tuotteita, mikä voisi olla mahdollista, jos arvoaineita otettaisiin enemmän talteen teollisessa mittakaavassa.

 

Hankkeen toimenpiteitä ovat

  • markkinakartoitus luonnontuotteiden kysynnästä maailmalla
  • tuotekonseptien ideointia kysynnän perusteella
  • arvokkaiden bioaktiivisten yhdisteiden talteenoton optimointia laboratorio- ja pilottimittakaavassa
  • marjanjalostusprosessien reaaliaikaisten mittausten kehittäminen

Hankkeen rahoittaa Interreg Botnia-Atlantica. Hanke toimii 1.5.2015-3.4.2018 välisenä aikana.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
967604 €

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi