Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) – luonnontuotealan koordinaatiohanke

Hankkeen nimi
Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) – luonnontuotealan koordinaatiohanke

Hankkeen päätoteuttaja

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Juha Rutanen, juha.rutanen(at)helsinki.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Luonnonvarakeskus, Suomen 4H-liitto ry

 

Hankkeen kotisivu

https://www.aitoluonto.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/hankkeet/lumoa/

Hankkeen kuvausteksti

LUMOA-hanke koordinoi ja vahvistaa luonnontuotealan kehittämistyötä viestinnän ja tiedonvälityksen avulla sekä kokoamalla ja aktivoimalla alan hanketoimintaa.

 

Hanke toimeenpanee Luonnontuotealan toimintaohjelmaa, joka nostaa alan kehitystyön painoaloiksi raaka-ainetuotannon kehittämisen, innovatiivisen ja jalostusarvoa lisäävän tuotekehityksen sekä lisäarvon tuottamisen matkailu- ja hyvinvointipalveluihin.

 

Luonnontuotealan kehittämistyön tukemisen lisäksi LUMOA-hanke tehostaa Maaseudun kehittämisohjelman toteuttamista lisäämällä yhteistyötä ja ehkäisemällä päällekkäisyyksiä hanketoiminnassa, jakamalla tietoa ja hyviä käytänteitä sekä tuottamalla ratkaisuja alan kehittämistyön yhteisiin ongelmakohtiin.

 

Hanke aktivoi elinkeinoalojen välistä yhteistyötä ja rakentaa verkostoja yli toimialarajojen. Toiminnalla tuetaan sekä luonnontuotealan että sivuavien alojen hankkeiden tarttumista toimialojen rajapintojen yhteistyön ja liiketoiminnan mahdollisuuksiin.

 

LUMOA-hanke tekee kattavasti yhteistyötä luonnontuotealaan liittyvien hankkeiden ja toimijoiden kanssa, nostaa esille uusia hanketarpeita, tukee alan innovaatiotoimintaa ja välittää hankkeiden tuloksia alan toimijoille ja sidosryhmille. Hanke myös lisää luonnontuotealan tunnettuutta.

 

Hankkeen toiminta-aika on 17.6.2015-31.1.2018. Jatkoaika 31.8.2018 saakka.

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
280000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi