Luomua metsäluonnosta

Hankkeen nimi
Luomua metsäluonnosta

Hankkeen päätoteuttajat ja muut toimijat

 

Yhteistyössä Suomen metsäkeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Arktiset Aromit ry. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus.

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Anne Annala, anne.annala@metsakeskus.fi

 

Hankkeen kotisivu
www.metsakeskus.fi

Hankkeen kuvausteksti

Luomua metsäluonnosta – LuMe on viestintähanke, jonka tavoitteena viestinnän keinoin pyrkiä kasvattamaan luomukeruualueiden määrää. Hankkeessa tiedotetaan luomuluonnontuotteiden ja luomukeruualueiden merkityksestä, mahdollisuuksista ja sertifioinnista käytännössä. Luonnontuotteilla on kasvavat mahdollisuudet sekä elintarvike-, kosmetiikka-, hyvinvointi- ja matkailusektorien elinkeinotoiminnassa ja niiden luomusertifioinnilla on suuri merkitys etenkin kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen tavoitteita seurataan kohderyhmien kontaktien määrillä hankkeen toimenpiteissä ja eri tiedotuskanavissa. Hankkeessa tuotetaan viestintämateriaalia, toteutetaan monikanavainen viestintäkampanja, järjestetään aluetilaisuuksia ja täsmäviestintää kohderyhmille. Kohderyhminä ovat luonnontuote- ja metsäalan toimijat, metsänomistajatahot, metsäammattilaiset, luonnontuotealan yritykset, luomukeruualueiden selvittäjät sekä kuluttajat. Hanke toteutetaan Suomen metsäkeskuksen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin ja Arktiset Aromit ry:n yhteishankkeena. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus. Hankkeen kesto on 36 kk ja se toteutetaan 1.6.2020 - 31.5.2023. Hankkeen viestintämateriaaleja julkaistaan hanketoimijoiden sivuille ja tuloksia levitetään hankkeen toimijoiden ja yhteistyökumppanien avulla. Hankkeen tulokset jäävät jatkossa hyödyntämään koko sektoria ja edelleen kehittämistä.

 

Hankkeen kokonaisrahoitus on 476 900,00 euroa. Hankkeelle on myönnetty 381 520,00 euron suuruinen avustus. Omarahoitusosuus on 20%

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
476900 €

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2023

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi