Polku luonnontuotekehittäjäksi

Hankkeen nimi
Polku luonnontuotekehittäjäksi

Hankkeen päätoteuttaja

Arktiset Aromit ry

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Anu Tossavainen, anu.tossavainen@arktisetaromit.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://www.arktisetaromit.fi/fi/hankkeet/
polku+luonnontuotekehittajaksi+-hanke+2020+%e2%80%93+2021/

Hankkeen kuvausteksti

Hanke on ensimmäinen vaihe kolmivaiheisessa koulutuksen kehittämisprosessissa, jota seuraa vaiheet 2. Valtakunnallinen täydennyskoulutus ja 3. Luontoalan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus.

Hankkeen toimenpiteinä selvitetään luontoalan opetusta tarjoavien oppilaitosten kiinnostus ja mahdollisuudet olla mukana järjestämässä erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta, sen edellytykset ja esteet. Hankkeessa selvitetään myös prosessin 2. vaiheen eli täydennyskoulutukset toteuttajat ja rahoitus, luodaan oppimateriaalialusta oppilaitosten yhteiseen käyttöön, järjestetään yhteisiä työpajoja sekä koulutuksen päivitysseminaari/-webinaari. Hankkeen aikana tarkastellaan ja yhtenäistetään koulutusnimikkeitä, luodaan yhteiset pelisäännöt niiden käyttöön sekä selkeytetään viestintää luonnontuotealan koulutuksista ja nimikkeistä.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat luonto-opetusta tarjoavat oppilaitokset ja muuna kohderyhmänä koko luonnontuotesektori: alan yrityksistä loppukäyttäjiin ja tutkimuslaitoksista viranomaisiin ja mediaan. Hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan Arktiset Aromit ry:n ja yhteistyökumppanien sivuilla ja muissa kanavissa. Hankkeen työryhmän muodostavat Birgitta Partanen Arktiset Aromit ry., Juha Rutanen Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry., Heli Pirinen Ideanature Oy ja Anu Tossavainen Arktiset Aromit ry.

 

Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.

 

Hankeaika on 8.10.2020-30.9.2021.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
62500 €

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2021

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi