Arktinen mehiläistalous (ARM)

Hankkeen nimi
Arktinen mehiläistalous (ARM)

Hankkeen päätoteuttaja
Lapin ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti
Juho Haveri-Heikkilä, juho.haveri-heikkila@lapinamk.fi

 

Hankkeen muut toimijat
Luonnonvarakeskus (Luke), Napapiirin mehiläishoitajat Ry,
Suomen mehiläishoitajain liitto

Kuva Taina Stark

Hankkeen kuvausteksti

Arktinen mehiläistalous (ARM) -hanke tuottaa ja välittää uutta tietoa ja teknologiaa Lapin mehiläistarhauksen ja välillisesti marjanviljelyn tarpeisiin. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään pesein lämmitystekniikkaa niin, että mehiläisten talviolosuhteet helpottuisivat ja ehkäisisi talvitappiota yhdyskunnassa sekä lisäisi keväistä lentoaktiivisuutta. Tämä lisää osaltaan sekä tuotettavan hunajan määrää että mehiläisten suorittaman pölytyksen tehokkuutta nostaen myös lentoalueen marjasatoja.

 

Energia lämmitykseen tuotetaan aurinkoenergian ja/tai tuulienergian avulla, mikä tekee lämmitysjärjestelmästä paikasta riippumattoman. Hankkeessa tehdään lämmitysjärjestelmiin liittyvää teknistä kehitystyötä, pilotoidaan järjestelmien toimivuutta sekä marjanviljelytiloilla että maastossa, seurataan pilottikokeiden aikana mehiläisten lentoaktiivisuutta sekä arvioidaan koealueiden marjasatoja ja pesien hunajatuotantoa.

 

Hankkeen aikana arvioidaan tarvetta ja mahdollisuuksia suojata pesiä karhuilta sähköpaimenen avulla. Hankkeen tuloksena on lappilaisiin olosuhteisiin soveltuva mehiläispesien lämmitysjärjestelmä ja siihen liittyvät toimintaohjeet järjestelmän käytöstä. Hankkeessa arvioidaan myös järjestelmän taloudellista kannattavuutta.

 

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 192 007 euroa josta EU + Valtio osuus on 153 606 euroa.Hanketta rahoittaa EAKR ja Lapin liitto. Hankkeen toimintakausi on 1.11.2019-30.9.2022.

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
192007 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2022

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi