Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka (KEKE)

Hankkeen nimi
Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka (KEKE)

Hankkeen päätoteuttaja

Kouvola Innovation Oy

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Päivi Karhunen, paivi.karhunen@kinno.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Xamk, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Kouvolan Ammattiopisto Eduko sekä ProAgria Etelä-Suomi ry

 

Hankkeen kotisivu

www.kinno.fi/keke

Hankkeen kuvausteksti

Kymenlaakson elintarvikesektorin kestävä kehitysloikka (KEKE) on kehittämis- ja investointihanke, jolla toteutetaan elintarvikesektorin kasvuloikka ja kehitystyössä tarvittavat laboratorioinvestoinnit. Päätavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson elinvoimaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta luomalla elintarvikealalle liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.

 

Samalla halutaan:

 

  - lisätä alan tki-yhteistyötä ja osaamista,

  - edistää kestävää ruuantuotantoa ja hyödyntää monipuolisemmin luonnosta saatavia raaka-aineita,

  - tukea yritysten uudistumista, muutoskyvykkyyttä ja kasvuhakuista arvonkehittämistä,

  - nostaa tuotteiden jalostusarvoa sekä

  - edistää alueen elintarvikeyritysten kansainvälistymispotentiaalia.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kymenlaakso

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)

Hankkeen alkamisvuosi
2023

Hankkeen päättymisvuosi
2026

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi