Fostering and Enabling AI, Data and Robotics Technologies for Supporting Human Workers in Harvesting Wild Food (FEROX)

Hankkeen nimi
Fostering and Enabling AI, Data and Robotics Technologies for Supporting Human Workers in Harvesting Wild Food (FEROX)

Hankkeen päätoteuttaja

Fondazione Bruno Kessler (FBK), Italy

 

Yhteyshenkilöt ja sähköposti

Paul Chippendale chippendale@fbk.eu

Birgitta Partanen birgitta.partanen@arktisetaromit.fi

Marjut Turtiainen marjut.turtiainen@arktisetaromit.fi Arktisista Aromeista

Anne Korhonen Tampereen yliopistosta anne.m.korhonen@tuni.fi ja Heli Honkanen Maanmittauslaitokselta heli.honkanen@nls.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Tampereen yliopisto, Maanmittauslaitos, Arktiset Aromit ry, Universitat Politecnica de Valencia (Espanja), Ingeniarius Lda (Portugali), Cranfield University (Iso-Britannia), Deep Forestry Ab (Ruotsi), Sparkd AI (Irlanti)

 

Hankkeen kotisivu

https://ferox.fbk.eu/

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen tavoitteena on tarkastella, miten robotiikan ja tekoälyn avulla voitaisiin parantaa poimijoiden työskentelyolosuhteita ja lisätä poimintatyön tuottavuutta. Hankkeessa hyödynnetään autonomisia, erilaisilla sensoreilla varustettuja droneja datan keräämisessä ja laaditaan 3D-malleja metsistä, jotta voitaisiin arvioida tarkasti marjapaikat ja potentiaaliset sadot. Kerätyn datan avulla laaditaan tekoälymalleja, joilla autetaan poimijoita marjojen paikantamisessa ja poimintatyöhön liittyvien toimintojen optimoinnissa. Lisäksi FEROX tarjoaa poimijoille navigointi- ja paikannuspalveluita sekä fyysistä tukea työskentelyn helpottamiseksi (esim. dronet, jotka kuljettavat täysiä marjasankoja pois metsästä). Hankkeessa pyritään edistämään poimijoiden turvallisuutta teknologiaa hyödyntäen ja tarjoamalla apua, kun se on tarpeen (esim. loukkaantumistilanteissa). Hankkeen myötä paikallisten poimijoiden ja retkeilyharrastajien toivotaan innostuvan nykyistä enemmän luonnontuotteiden kaupallisesta poiminnasta, mikä puolestaan vaikuttaisi positiivisesti kokonaistalteenottomääriin. Hankkeen tulokset luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia pienille yrityksille ja kansalaisille sekä tukevat globaalia kestävyyttä luonnonmarjojen turvallisessa keruussa. Hankkeessa kehiteltyjä ratkaisuja testataan maastossa Arktiset Aromit ry:n järjestämillä maastokäynneillä.

Suomen osuus Horizon 2020 -puiteohjelman rahoittamasta budjetista on n. 33 %.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Kansainväliset rahoitusohjelmat

Kustannusarvio (euroa)
3000000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2025

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi