MARJAKOPTERI - Miehittämättömät ilma-alukset marjasatoseurannassa, esiselvitys

Hankkeen nimi
MARJAKOPTERI - Miehittämättömät ilma-alukset marjasatoseurannassa, esiselvitys

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Henri Vanhanen, henri.vanhanen@luke.fi

 

Hankkeen muut toimijat

SYKE

Pohjois-Karjalan ELY

Pohjois-Savon ELY

 

Linkit

https://www.luke.fi/fi/projektit/cloudberry

Hankkeen kuvausteksti

MARJAKOPTERI – hankkeessa selvitetään miehittämättömien ilma-alusten (UAV) mahdollisuuksia luonnonmarjasatojen seurannassa. Luonnonmarja-alan kasvulle suurin yksittäinen pullonkaula on edelleen marjaraaka-aineen riittämätön ja epävarma saatavuus. Ala on riippuvainen asiantuntijoiden ja yritysten omien työntekijöiden satoarvoista. Näiden pohjalta yritykset tekevät päätöksensä kutsuttujen poimijoiden sijoittamisesta. Epätarkat arviot sadosta voivat johtaa virheellisiin poimijoiden sijoittamiseen – tämä vaikuttaa suoraan ulkomaalaisten työntekijöiden tulonmuodostukseen ja kaupallisen marjankeruun sosiaaliseen kestävyyteen.

 

Marjasatoarvioita on pyritty tarkentamaan laajentamalla valtakunnallista seurantaverkostoa mutta nopeasti kehittynyt UAV teknologia ja helppo saatavuus on kasvattanut niiden potentiaalia ympäristöseurannassa. Tämä luo huomattavan pohjan kehittää luonnonmarjojen seurantaa soveltuvia menetelmiä joko marja-alan yritysten tai harrastajien hyödyntäminä.

 

Hankkeen tarkoituksen on tuottaa esiselvitys UAV teknologian soveltuvuudesta luonnonmarjojen satoseurannassa tarkastelemalla:

1. Millaisia vaihtoehtoja nykyaikaiset kuvantamismenetelmät tarjoavat?

2. Millaisia mahdollisuuksia miehittämättömät ilma-alukset tarjoavat laajojen alueiden satopotentiaalin ja – tilanteen arvioimiseksi?

3. Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia edellä mainituissa, mahdollisissa satoseurantamenetelmissä on?

4. Millaista jatkokehittämistä edellä mainittujen, mahdollisesti käyttökelpoisten menetelmien käyttöönotto edellyttää?

 

Hanke toimii 1.5.2018-30.4.2019 välisenä aikana ja sitä rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Tuen on myöntänyt Pohjois-Karjalan, Lapin ja Kainuun ELY-keskukset.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kainuu Lappi Pohjois-Karjala

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
77000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2019

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi