Luomumetsistä moneksi

Hankkeen nimi
Luomumetsistä moneksi

Hankkeen päätoteuttaja

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Birgitta Partanen, birgitta.partanen(at)helsinki.fi

 

Hankkeen linkit

Facebook @Luomumetsistä moneksi

https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/organic-wild-collection-in-forests

 

Hankkeen muut toimijat

Suomen Metsäkeskus

Kuva Luomumetsistä moneksi

Hankkeen kuvausteksti

Luomumetsistä moneksi -hankkeen tavoitteena on saada Etelä-Savoon pysyviä luomukeruualueita ja moninkertaistaa maakunnan nykyinen luomukeruuala. Hankkeessa tiedotetaan metsien luomusertifioinnista ja selvitetään sen merkitystä metsien monikäytön, keruutuotteiden jalostuksen ja matkailun kannalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset metsänomistajat sekä luonnontuotteiden jalostajat sekä luonto-, matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät, joilla on mahdollisuus hyödyntää luomusertifiointia.

 

Hanke on saanut jatkoaikaa 31.5.2018 saakka.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Savo

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
152067 €

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2016

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi