Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys

Hankkeen nimi
Luonnonvaratuotannon kehittämisselvitys

Hankkeen päätoteuttaja

Koillismaan kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Toini Kumpulainen, toini.kumpulainen(at)naturpolis.fi

 

Linkit

Loppuraportti

Kuva Toini Kumpulainen

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen teemana on

1. Yhteistyön lisääminen: selvitetään ja edistetään yhteistyömahdollisuuksia luonnonvaratuotannon sekä tuotteiden jatkojalostuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi.

  • Alueella koulutettujen luonnonvaratuottajien ja muiden luonnonvaratuotannosta kiinnostuneiden toimijoiden keskinäisen yhteistyön lisääminen ja heidän toimintaansa soveltuvan yritystoiminnan mahdollisuuksien kartoitus ja edistäminen.
  • Sopimus- ja ketjuviljelymahdollisuuksien ja niistä kiinnostuneiden tahojen selvittäminen. Yhteistyömahdollisuuksia edistetään myös etsimällä ja suunnittelemalla yhteistyötä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueen toimijoiden kesken laajemmin.
  • Kartoitetaan potentiaalisten ketjuviljelijöiden määrä ja yhteystiedot (samaa lajia viljelevät viljelijät yhteistyöhön → viljelijärinki/ ketju), toimintamallin suunnittelu viljelijäringin/ -ketjun toteutukseen, mahdolliset viljeltävät lajit ja tuotteiden ostajat kartoitetaan viljelykokeilujen suunnittelua varten. Lajeja voivat olla esim. yrtit, ryvässipuli, juurekset tai marjat.
  • Neuvottelut Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin luonnonvaratoimijoiden / kehittämisorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyön lisäämiseksi (4H, Luke, ProAgria)

2. Ostajien ja myyjien kohtauttaminen: kehitetään toimintatapoja ostajien ja myyjien kohtaamiseksi ja keskinäisistä toimintamalleista sopimiseksi.

  • Yrttien ja sienien ym. keruutuotteiden osalta suunnitellaan toimintamalli, jotta poimijoista löytyy helposti tietoa yhdestä paikasta. Voidaan esim. perustaa alueelle poimijarekisteri, jolloin selvitetään henkilötietolain asettamat vaatimukset, rekisterin ylläpitäjätaho ja tuleva toimintamalli rekisterin ylläpidolle. Vaihtoehtoisesti voidaan edesauttaa esimerkiksi osuuskuntamuotoisen toiminnan avulla tapahtuvaa poimijoiden tavoittamista. Tavoitteena on luoda pohja järjestelmälle, jossa poimijoille ilmoitetaan, kun on oikea aika poimia kutakin lajia, mistä paikoista on lupa poimia ja mitkä yritykset ovat ostajina, mitä lajia tarvitaan ja kuinka paljon.
  • Kartoitetaan mahdollisuutta luoda eri kasvien keruualueista tietopankki, eli mahdollisuus sopia maanomistajien kanssa esim. pihlajansilmun tai kuusenkerkkien keruusta. Tieto alueista tulisi saada helposti ja hyvissä ajoin poimijoiden tietoon.
  • Kootaan yhteen tieto tuotteiden ostajista. Selvitetään ostokiinnostus: mitkä tuotteet kiinnostavat (esim. viljellyt tai villit yrtit, viljellyt juurekset) ja minkälaisia määriä ollaan valmiita ostamaan. Kartoitetaan ostajien kiinnostus sopimukselliseen toimintaan ja sopimusviljelyyn, pyritään edistämään sopimuksellisuutta ja suunnitelmallisuutta.
  • Neuvotellaan ja ohjeistetaan ostajien ja myyjien välistä viitehinnoittelua luonnontuotteille
  • Järjestetään yleisiä neuvonta- ja informaatiotilaisuuksia

 

3. Tietoisuuden lisääminen: mm. opintomatkat, seminaarit. Lisätään toimijoiden tietoisuutta erilaisista luonnonvaratuotannon mahdollisuuksista. Yrttien ja sienien kaupallinen poiminta vaatii poimijakoulutusta, jonka järjestämisen tulisi olla jatkuvaa toimintaa, jotta alueen yritysten raaka-ainetarpeiden täyttämiseksi voidaan taata riittävä määrä poimijoita ja kerääjiä. Hankkeen tehtäviin kuuluu myös yhteistyö eri koulutusten järjestäjien kanssa poimijakoulutusten suunnittelu ja koulutustahojen aktivointi kyseisiin koulutuksiin, sillä hanke ei voi järjestää koulutusta.

 

Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2016-30.4.2017.

 
Kuva Toini Kumpulainen

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
44237 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi