Makuja maakunnan metsistä

Hankkeen nimi
Makuja maakunnan metsistä

Hankkeen päätoteuttaja

Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue

 

Hankkeen muut toimijat

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ja Teadus & Tegu Oü

 

Päätoteuttajan hankkeet

www.metsakeskus.fi/fi/ajankohtaista/kehittamishankkeet

 

Yhteyshenkilö

Juha Viirimäki, juha.viirimaki@metsakeskus.fi

Hankkeen kuvausteksti

Makuja maakunnan metsistä Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssia metsäbiotalouden ja metsästä saatavien luonnontuotteiden avulla. Ruokaketjun ja luonnontuotealan pk-yritykset tarvitsevat uusia tuotteita ja uusia mahdollisuuksia. Tehtävät toimenpiteet kauttaaltaan tähtäävät uusiin avauksiin ja uuteen ruokaketjun liiketoimintaan metsän tuotteiden avulla. Metsäpään asemointi ruokaketjun avuksi on tarpeen mm. osaajaverkostoja luomalla.

 

Toiminnan painopiste on luvanvaraisissa keruutuotteissa; koivunmahla, kuusenkerkät, koivunlehdet, katajanmarjat, mustikanvarvut ja pakuri. Lisäksi marjat ja sienet otetaan huomioon hankkeessa.

 

Hanke selvittää uusien tuotteiden ja innovaatioiden kehittämismahdollisuudet metsästä ruokaa -ketjussa. Hanke pilotoi uusia tuotteita ruokaturvallisuus huomioiden. Hanke jalkauttaa muiden maakuntien ja valtakunnallisten aiempien hankkeiden hyviä käytänteitä Etelä-Pohjanmaalle mm. luonnontuotteiden verkostomalleista ja keruuteknologioista.

 

Lisäksi hanke kansainvälistää eteläpohjalaista ruokaprovinssia ja metsäsektoria Viro-yhteistyön kautta sekä testaa ruokaelämyksiä metsästä ruokaa –ketjussa maakunnassa ja Virossa.

 

Toteutuksesta vastaavat Suomen metsäkeskuksen läntinen palvelualue ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy. Lisäksi virolainen, kilpailutettu Teadus ja Tegu on asiantuntijana hankkeessa mukana vastaten hankkeen kansainvälisestä osiosta. Rahoittajana on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

 

Hankkeen toimintakausi on  1.3.2019- 30.6.2021.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaMuu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
150000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2021

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi