Luonnontuotteiden saatavuuden varmistaminen ja yhteistyömuodot -selvitys (LT-RASA)

Kuva Birgitta PartanenRaaka-aineiden saatavuus on keskeinen pullonkaula luonnontuotealan yrittäjyyden ja tuotetarjonnan kasvulle. Monella uudella, jalostajia tai myös ravintoloita kiinnostavalla raaka-aineella ei ole riittävää talteenotto- ja varastointitoimintaa. Toisaalta raaka-aineiden kerääjät ja toimittajat eivät kohtaa ympäri Suomea olevia luonnontuoteraaka-aineiden käytöstä ja jatkojalostuksesta kiinnostuneita yrityksiä.

 

Talteenottotoimintaa on tärkeää verkottaa riittävän suurien toimituserien aikaansaamiseksi. Pienet, yksittäisten kerääjien tarjoamat raaka-aine-erät ovat ostaville yrityksille hankalia ajankäytöllisesti ja kuljetuskustannustensa takia. Kerääjien raaka-ainevirtoja tulisi koota Suomessa esimerkiksi suuralueittain. Kysynnän kokoaminen myös lisää talteenoton kannattavuutta ja kiinnostusta toiminnan kehittämiseen.

 

Toimitusketjujen ja markkinoiden toimimattomuuden lisäksi haasteena on epätietoisuus monien uusien raaka-aineiden käsittelystä ja laatukriteereistä. Tietoa raaka-aineiden käyttäjien tarpeista tarvitaan. Raaka-ainetuotantoa ja -varastointia on tärkeää kehittää myös yritys- ja investointiriskien pienentämiseksi markkinavetoisesti ja jalostavia yrityksiä toimintaan sitouttaen. Sopimusmallien lisäksi toimintaan tarvitaan raaka-aineiden tuottajien ja käyttäjien liiketoiminnallisia yhteistyömuotoja.

 

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti toteuttaa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella selvitystyön luonnontuotealan raaka-ainetuotannon kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista. Tiedon kokoamisen ja jakamisen lisäksi toiminnalla rakennetaan käytännössä yhteistyötä ja toimintamalleja raaka-ainesaatavuuden parantamiseksi. Selvitys työpajoineen toteutetaan vuoden 2017 aikana.

 

Selvityksen toimenpidekokonaisuudet

1 Jalostavien yritysten raaka-ainetarpeiden tarkentaminen

2 Alueellisten talteenottoverkostojen sekä tarvittavien ja mahdollisten valmiiden varastointi- ja esikäsittelytilojen selvittäminen

3 Toimijoiden yhteistyön luominen käytännössä raaka-aineiden vastaanottoon, varastointiin ja jakeluun

 

Tapahtumia ja materiaaleja

Luomumahlaa maailmalle, Mikkeli 24.11.2017

Luomukeruualueilla monikäyttöä metsiin, Mikkeli 23.11.2017

Info- ja keskustelutilaisuus Satakunnassa, Eura 6.11.2017

Luonnon raaka-aineiden kuivaus- ja laatupäivä, Oulu 9.5.2017

Luonnontuotteet talteen ja jalostukseen Etelä-Karjalassa, Lappeenranta 5.4.2017

Luonnontuotteet talteen ja jalostukseen Uudellamaalla, Järvenpää 23.3.2017

 

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Juha Rutanen, puh. 040 5737 568, juha.rutanen(at)helsinki.fi.

 

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Maa- ja metsätalousministeriö

 

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi