Mahla - koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle

Hankkeen nimi
Mahla - koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle

Hankkeen päätoteuttaja

LAB-ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Mari Sarvaala, mari.sarvaala@lab.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://lab.fi/fi/projekti/mahla-koivun-eliksiirista-lisaarvoa-maaseudulle

 

Hankkeen muut toimijat

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme

 

Linkit

Perustamislaskelmat liiketoimintasuunnitelman tueksi (opinnäytetyö)

Hankkeen kuvausteksti

Kiinnostus luonnontuotteiden hyödyntämiseen on lisääntynyt viime vuosina. Koivusta voitaisiin hyödyntää monipuolisemmin puuntuotannon lisäksi erilaisia luonnontuotteita, kuten mahla ja pakurikääpä.

Mahlan keruu- ja käyttökeskittymiä on muutamia Suomessa, ja mahlaa pidetään alueellisena lähituotteena, koska se on käsittelemättömänä erittäin helposti pilaantuvaa. Jotta mahlalle saadaan lisää käyttöä ja liiketoimintaa, tarvitaan kaikkien saatavilla olevaa tietoa mm. erilaisista laatutekijöistä. Pakurin osalta tuotanto on suoraviivaisempaa ja markkinat ovat olemassa, mutta tuottajia tarvitaan lisää kattamaan kysyntää.

Hankkeen tarkoituksena on luoda Hämeestä alue, jossa koivusta saatavia luonnontuotteita kerätään, käytetään ja jalostetaan nykyistä enemmän. Näin saadaan erityisesti maaseudulle lisäarvoa koivun ympärille.

Hankkeen päätavoitteena on koivusta saatavien tuotteiden tuottajien ja hyödyntäjien verkoston luominen, erilaisten toimintamallien ja -ketjujen tekeminen liiketoiminnan kehittämiseen sekä tiedon tuottaminen mahlan ja pakurin hyödyntämiseksi entistä enemmän.

Tavoitteeseen päästään seuraavien osatavoitteiden kautta: 1) luodaan koivun luonnontuotteille alueellinen tuotantoketju, 2) selvitetään mahlan laatuvaatimukset ja reunaehdot, 3) selvitetään koivun tuotteiden liiketoimintamahdollisuuksia sekä 4) tuotetaan julkista tietoa koivun tuotteiden hyödyntämiseen.

Hankkeen tuloksena mahdollistetaan osaltaan maaseudun alueellisen elinvoiman kasvattaminen ja maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen, kun saadaan metsänomistajille mahdollisuus tuottaa muutakin kuin puuta, ja luonnontuotealan yrittäjät saavat raaka-ainetta kehittääkseen uusia tuotteita. Näin saadaan maaseudulle lisätuloa kausiluontoisesta työstä, kun luodaan maaseudun mikro- ja pk-yrityksille, jotka tekevät jo jotakin luonnontuoteyrittämistä, yksi lisäsektori toimintaan koivun tuotteista.

Hankkeen tuloksena syntyy koivun luonnontuotekäytön selvitys ja siihen liittyvä liiketaloudellinen tarkastelu sekä opas mahlan keruuseen ja jalostukseen. Saatua tietoa voidaan hyödyntää laajasti ympäri Suomen tuottajien ja jalostajien keskuudessa.

 

Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/ Leader/ ELY-keskus.

 

Hanke toimii 1.4.2021-31.8.2022.

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Kanta-Häme Päijät-Häme

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
123000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2022

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi