KASVUUN – Kestävää kasvua maaseudulle

Hankkeen nimi
KASVUUN – Kestävää kasvua maaseudulle

Hankkeen päätoteuttaja

Työtehoseura ry

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Anne Korhonen, anne.korhonen@tts.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Pro Agria /Maa- ja kotitalousnaiset Etelä- Suomi ja Pro Agria /Maa-ja kotitalousnaiset Keski-Suomi

 

Hankkeen kotisivu

https://www.tts.fi/kasvuun

Kuva: @maaseutuverkosto/Martina Motzbäuchel

lähde  @maaseutuverkosto/Martina Motzbäuchel

Hankkeen kuvausteksti

KASVUUN – hankkeen tavoitteena on parantaa maaseudun elinvoimaa yrittäjyyttä vahvistamalla sekä tukea yritysten kilpailukykyä ja kasvua. Hanke uudistaa ja monipuolistaa maaseudun yritystoimintaa ja vahvistaa yritysten ja alan yhteistyökulttuuria sekä luo uusia verkostoja ja kumppanuuksia.

 

Hankkeessa tehdään yrityskohtaisia tarvekartoituksia ja järjestetään webinaareja sekä info- ja yrittäjätilaisuuksia. Lisäksi toteutetaan pienryhmätoimintaa, benchmarkkausvierailuja yrityksiin sekä opintomatkoja. Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista: Yritysten kilpailukyky ja kasvu, Vertaissparraukset - Yritystoiminnan kehittäminen ja osaamisen lisääminen sekä Verkostojen rakentaminen ja kumppanuuksien vahvistaminen.

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan ja Keski-Suomen maaseutualueiden luonto- ja elämysmatkailu- sekä luontoa toiminnassaan hyödyntävät hyvinvointi-, ruokapalvelu- ja elintarvikealan sekä toimintaansa aloille laajentavat mikro- ja pk-yrittäjät.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Keski-Suomi Pirkanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
350493 €

Hankkeen alkamisvuosi
2024

Hankkeen päättymisvuosi
2025

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi