Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen Pohjois-Karjalassa -esiselvityshanke

Hankkeen nimi
Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen Pohjois-Karjalassa -esiselvityshanke

Hankkeen päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan aikuisopisto

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Anneli Salonen, anneli.salonen(at)pkky.fi

Kuva Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittäminen Pohjois-Karjalassa -esiselvityshanke

Hankkeen kuvausteksti

Esiselvityshankkeen tavoitteena on:

  • Selvittää luonnontuote- ja puutarha-alan yritysten liiketoimintapotentiaalin kannalta keskeisimmät kehittämis- ja koulutustarpeet Pohjois-Karjalassa
  • Kartoittaa pohjoiskarjalaisten toimijoiden tarve alkaa yhdessä kehittää luonnontuote- ja puutarha-alaa eteenpäin
  • Tarkentaa tätä suunnittelua varten tehdyn kyselyn tuloksia tunnistamalla niistä keskeisimmät luonnontuote- ja puutarha-alan koulutus- ja kehittämistarpeet sekä selvittää, millä keinoilla näihin tarpeisiin kannattaa hakea ratkaisua

Kehittämiskohteiden valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, millainen vaikutus niillä on yritysten liiketoimintapotentiaaliin ja kehittymiseen.

 

Esiselvityshankkeessa selvitetään, mitkä ovat tarkoituksenmukaiset ja mahdolliset keinot vastata esille nousseisiin tarpeisiin. Mikäli selvityksen aikana todetaan olevan edellytyksiä ja tarpeita pitempiaikaiseen ja laajempaan hankekokonaisuuteen ja sen toteuttamiselle laaditaan selvityksen aikana alustavaa hankkeen toimintasuunnitelmaa sekä sitoutetaan eri toimijatahot tulevaan yhteistyöhön alustavin aiesopimuksin.

 

Esiselvityshankkeessa voidaan erottaa neljä toimenpidettä tavoitteiden saavuttamiseksi:

TP1: Luonnontuote- ja puutarha-alan kehittämis- ja koulutustarpeiden priorisointi

TP2: Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen

TP3: Alan mahdollisuuksiin ja trendeihin perehtyminen

TP4: Jatkotoimenpiteiden määrittäminen

 

Hankkeen toimiaika on 24.10.2016-31.5.2017. Hankkeen yhteenveto.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Karjala

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
50160 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi