Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun

Hankkeen nimi
Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Marja Uusitalo, marja.uusitalo(at)luke.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Kittilän elinkeinoyhtiö Kideve

 

Linkit

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018062526355

Kuva Esa Huhta

Hankkeen kuvausteksti

Maaseutumatkailu perustuu pitkälti luonnon ilmaiseksi tarjoamiin ekosysteemipalveluihin, jotka tukevat erilaisten matkailijaryhmien kuluttajakäyttäytymistä ja matkailun trendejä (esim. downshifting). Lapin puhtaat luonnontuotteet sekä rikas luonnonkäyttöperinne voidaan hyödyntää matkailussa nykyistä paremmin. Kesämatkailua kehittämällä voidaan tasoittaa kausivaihteluja ja parantaa infrastruktuurin käyttöastetta.

 

Hankkeen tavoitteena on luoda mallisuunnitelma voimametsien verkostosta Levin matkailukeskukseen. Voimametsät ovat erilaisia hyvinvointi- ja luontomatkailun ympäristöjä, joita käytetään myös terveysvaikutteisen lähiruoan ja luontaishoitojen raaka-aineiden tuotannossa. Hankkeen aikana testataan myös uusia resurssitehokkuutta edistäviä viherrakentamisen tekniikoita. Toiminnalla luodaan edellytyksiä uusille ympäristöpalveluja tarjoaville yrityksille.

 

Hanke toteutetaan neljänä työpakettina.

1) Tunnistetaan Levin matkailualueelta ympäristöt, jotka tuottavat matkailijoiden ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta tärkeitä ekosysteemipalveluja ja jotka sopivat hyvinvointituotteiden ja -palvelujen tuotantoon. Niistä luodaan verkosto. Lisäksi selvitetään otollisimmat paikat pilotoinnille.

2) Toteutetaan erikokoiskasvi- ja ekosysteemipalvelupilotteja, mm. villiyrttitarha, puolukkaviljelmä ja luonnonpölyttäjien keinopesäkokeilu.

3)Toteutetaan yrittäjätyöpaja ja palvelukokeilu.

4) Laaditaan suunnitelmat rinne- ja viherkattopiloteista, joissa kasvualustaan sekoitetaan biomassojen pyrolyysissä syntyvää ja ravinteita sitovaa biohiiltä.

 

Mallisuunnitelmia voidaan hyödyntää muiden matkailualueiden ja -palvelujen kehittämisessä. Malleista kootaan opas ja niitä esitellään myös valtakunnallisilla luonnontuotepäivillä (2015), Lapin maaseutuseminaarissa (2016), viher-, Green Care- ja matkailualojen yhteisessä seminaarissa Levillä (2017) ja Lapin matkailuparlamentissa (2017).

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
253900 €

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi