Luonnosta turvaa

Hankkeen nimi
Luonnosta turvaa

Hankkeen päätoteuttaja

Pohjois-Karjalan Martat ry

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Maarit Sallinen-Uusoksa, maarit.sallinen-uusoksa@martat.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Proagria Pohjois-Karjala Maa- ja kotitalousnaiset, Maaseudun sivistysliitto Joensuun kulttuuriyhdistys ry

 

Hankkeen kotisivu

http://www.martat.fi/piirit/pohjois-karjala/luonnosta-turvaa/

Kuva Luonnosta turvaa

Hankkeen kuvausteksti

Luonnosta turvaa -hankkeella kannustetaan kotitarveviljelyyn, luonnontuotteiden keräämiseen ja kotivara-ajatteluun. Hankkeen aikana kehitetään ja toteutetaan toimintaa, jolla lisätään yhteisöllisyyttä ja kannustetaan ihmisiä mukaan hyödyntämään luonnontuotteita. Kehitetty toimintamalli on hankkeen jälkeen muidenkin käytettävissä ja tuotettua neuvontamateriaalia on kaikkien saatavilla mm. nettisivuilla.

 

Ensinnäkin hankkeen aikana järjestetään luonnontuotteiden keräämiseen liittyvää neuvontaa ja kursseja. Kotitarveviljelyn ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi toteutetaan laatikkoviljelymalleja sekä helppohoitoisia yhteisiä hyötykasviviljelyksiä. Hankkeen aikana tuotetaan selkokielistä neuvontamateriaalia. Toiseksi hankkeen aikana testataan uudenlaisia etäneuvonnan malleja ja tuotetaan sähköisiä neuvontamateriaaleja. Kolmanneksi toteutetaan yhteisöllisyyttä lisäävin menetelmin toteutettuja näkyvyystempauksia, tapahtumia sekä viljely- ja koristekasveja hyödyntäviä yhteisöllisiä teoksia.

 

Lähtökohtana on ollut, että luonnontuotteiden kerääminen tarjoaa tilaisuuksia yhteisöllisyyden lisäämiseen, mutta myös mahdollisuuden lisätoimeentuloon. Luonnontuotteiden keruun ja kotitarveviljelyn lisäämisen tarve liittyy myös ruokaturvallisuuteen poikkeustilanteissa. Toimintaan haetaan mukaan eri-ikäisiä, myös erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä.

 

Kohderyhmän muodostavat asukas-, kylä- ja marttayhdistykset, maa- ja kotitalousnaiset, nuoret, työttömät, maahanmuuttajat ja hoivakotiyhteisöt asukkaineen. Lisäksi yleisötapahtumilla tavoitetaan seudun asukkaita ja tuotetulla sähköisellä materiaaleilla aiheesta kiinnostuneita henkilöitä myös muualla. Neuvontamateriaalit ovat käytössä hankkeen jälkeen Marttajärjestön neuvontatyössä koko Suomessa.

 

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Pohjois-Karjalan Martat ry, Pro Agria Pohjois-Karjala ry/Maa- ja kotitalousnaiset, Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys ry. Hankkeen aikana yhteistyökumppaneiksi haetaan myös oppilaitoksia ja yhdistyksiä, jotka toimivat nuorten kanssa. Hanke on saanut rahoituksen Joensuun seudun Leader ry:ltä ja Keski-Karjalan kehittämisyhdistys Jetinalta.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Karjala

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
199120 €

Hankkeen alkamisvuosi
2015

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi