Lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla

Hankkeen nimi
Lähiruokaa asiakkaille uusilla tavoilla

Hankkeen päätoteuttaja

Lapin ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Marru Kraft marru.kraft@lapinamk.fi

 

Linkit

https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Tutkimus,-kehitys-ja-innovaatiot/Teollisuuden-ja-luonnonvarojen-osaamisala/Lahiruoka

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen toimenpiteinä työnohjaus, vertaistuki, verkostoituminen sekä koulutukset ja valmennukset lisäävät yrittäjien voimavaroja, verkostoitumista ja osaamista sekä uusia ideoita ja näkökulmia oman hyvinvoinnin ja yrityksen tuottavuuden toteuttamiseksi. Vahvistamalla lähiruokayrittäjien työhyvinvointia ja tukemalla lähiruokayritysten tuottavuutta mahdollistetaan työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien sopeutuminen muutoksiin ja saadaan lähiruokaa asiakkaille poikkeustilanteessa ja sen jälkeenkin.

 

Hankkeella edesautetaan yrittäjien ja yritysten sopeutumiskykyä poikkeustilanteeseen, mutta lisäksi se vaikuttaa lappilaiseen ruokaturvaan, vahvistamalla elintarviketurvallisuutta ja omavaraisuutta. Tulosten vaikuttavuus ei pääty muutosaikaan sillä ne mahdollistavat uudenlaisen liiketoiminnan lähiruokaan liittyen muutostilanteen jälkeenkin.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
ESR

Kustannusarvio (euroa)
64661 €

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2020

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi