Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin (LULUME)

Hankkeen nimi
Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin (LULUME)

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus, Joensuu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Henri Vanhanen, henri.vanhanen@luke.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Suomen Metsäkeskus

 

Hankkeen kotisivu

https://www.metsakeskus.fi/lulume

Kuva LULUME

Hankkeen kuvausteksti

Luomu- ja luonnontuotteiden kysyntä maailmalla on kasvanut ja kasvu näyttää jatkuvan vähintään yhtä vahvana. Suomella on hyvät mahdollisuudet olla tulevaisuudessa yksi johtavimmista keruutuotteiden tuottajamaista laajojen keruualueiden, raaka-aineiden erinomaisten ravintoarvojen, puhtauden, luotettavan alkuperän sekä toimitusvarmuuden ansiosta.

 

Pohjois-Karjalassa toimii valtakunnallisesti Suomen suurimpia luonnontuoteyrityksiä ja alueen metsistä olisi sertifioitavissa luomukeruualueiksi jopa 97 %. Luomukeruualueella tarkoitetaan luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään kuuluvaa luonnonvaraisten kasvien tai kasvinosien keruualuetta. Yritykset sekä aluetalous voisivat saada sertifioinnin kautta huomattavan arvonlisän, joka voi tuotteesta riippuen olla 30 jopa sataan prosenttiin. Aloite metsien luomukeruualueiden sertifioinnista on tullut pohjoiskarjalaisilta pk-yrityksiltä.

 

Hankkeen tavoitteena on parantaa luonnontuotesektorin liiketoimintaa ja tehdä sekä keruu- että tuotanto ammattimaisemmaksi lisäämällä metsänomistajien tietoisuutta metsiensä tuottamista luonnontuotteista ja edistämällä niiden saamista markkinoille.

 

Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeen aikana

  • kehitetään palvelu, jonka kautta metsänomistaja voi ilmoittaa haluamalleen toimijalle jokamiehenoikeuksin kerättävien luonnontuotteiden saatavuudesta tai tarjota metsiköitään vuokrattavaksi sellaisten luonnontuotteiden tuotantoon, mihin tarvitaan maanomistajan lupa

  • tuotetaan palvelu, jonka kautta välitetään luonnontuotetietoa ja tietoa niiden tuotantomahdollisuuksista metsänomistajien omista metsistä sekä tiedotetaan luomukeruualueiden sertifioinnista

  • selvitetään Pohjois-Karjalan metsänomistajien kiinnostusta luomukeruualueiden sertifioitiin sekä aloittaa metsätilojen sertifioiminen luomukeruualueiksi

  • selvitetään luomukeruualueiden sertifioinnin yhteistyömahdollisuuksia PEFC ja FSC metsäsertifikaattien kanssa sekä näiden sertifikaattien hyödyntämisen mahdollisuuksia luonnontuotteiden kaupallisen lisäarvon kasvattamisessa sekä

  • tehdään esiselvitys, voiko luomusertifioiduilta keruualueilta tuotetun tukkipuun myynnissä käyttää LUOMU-merkintä.

Hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishankkeena ja sen toteutusaika on 1.3.2018-31.8.2020. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja tuen on myöntänyt Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Hankkeen tavoitteet tukevat Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman toimintalinjaa ”Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen”.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen Pohjois-Karjala

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
560000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2020

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi