Raaka-ainetuotanto

RAAKA-AINETUOTANTO

Luonnontuotteiden raaka-ainetuotannolla tarkoitetaan luonnonmarjojen, -sienten ja -kasvien sekä erikoisluonnontuotteiden (esimerkiksi mahla, pettu, pihka, terva, tuohi, kaarna, kuusenkerkät, havut, oksat, kävyt, varvut, juuret, paju, pahkat, jäkälä, turve, liekopuut, tupasvilla, sammal, kaislat, heinät, korukivet) talteenottoa luonnosta sekä niiden puoliviljelyä ja viljelyä. Luonnonkasveiksi luetaan sellaiset viljeltävät kasvit, joita ei vielä ole juuri jalostettu eikä ko. kasvin osalta näin ollen voida puhua vielä varsinaisista kasvilajikkeista. Raaka-ainetuotanto sisältää raaka-aineen talteenoton lisäksi varastoinnin tuotantopaikalla, kuljetuksen, puhdistuksen, pesun, lajittelun sekä muun mahdollisen kauppakunnostuksen tai käsittelyn, mikä ei merkittävästi muuta tuotteen luonnetta.

 

JOKAMIEHENOIKEUS

Suomalaisten luonnonmarjojen, -sienten ja -kasvien kotitarvekäytön ja kaupallisen hyödyntämisen perustana ovat jokamiehen oikeudet eli vapaus kulkea luonnossa ja vapaus kerätä marjoja, sieniä ja yrttejä ilman erillistä lupaa. Laajat jokamiehen oikeudet ovat pohjoismainen erikoisuus. Ne sisältävät kuitenkin myös rajoituksia ja vastuun; haittaa tai häiriötä ei tuoteta sen enempää luonnolle kuin maanomistajallekaan. Lisäksi erikoisluonnontuotteiden (mm. mahla, kerkät, pakuri, havut) keräämisessä ja kasvien laajamittaisessa keräämisessä tulee olla maanomistajan lupa.

 

TILASTOJA 

Ruokavirasto kokoaa vuosittain metsämarjojen ja -sienten kauppaantulomääriä, poimijahintoja sekä poimintatuloja. Tutustu lukuihin alla olevista linkeistä:

 

 

LUOMUKERUU

Suomessa on sertifioituja luomukeruualueita 5,5 milj. ha (vuoden 2020 tilanne). Pääosa luomukeruualueista sijaitsee Metsähallituksen mailla, jolloin laajimmat yhtenäiset luomukeruualueet ovat Lapissa ja Itä-Suomessa. Jotta luonnontuotteessa voitaisiin käyttää luomutunnusta, täytyy sen olla kerätty metsästä, joka todistettavasti täyttää luomualueen vaatimukset. Tällöin metsässä ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana käytetty kiellettyjä lannoitteita tai kemikaaleja.

 

Luomusertifiointi ei rajoita metsänomistajaa millään tavoin käsittelemästä metsäänsä. Luomussa kielletyillä toimilla käsitellyt metsäkuviot rajataan määräajaksi pois luomukeruualueesta.

 

Lisätietoa ja ohjeita luomukeruusta ja -sertifioinnista löytyy muun muassa Ruokaviraston tai Luomua metsäluonnosta -hankkeen kokoamilta verkkosivuilta.

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi