Marjoilla maailmalle

Hankkeen nimi
Marjoilla maailmalle

Hankkeen päätoteuttaja

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Annukka Oiva-Kess, a.oivakess(at)gmail.com

 

Hankkeen muut toimijat

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan yrittäjät

Hankkeen kuvausteksti

Hanke jakaantuu vaiheisiin ja vaiheiden mukaisiin toimenpiteisiin:

1) Asiakastarpeiden analyysi (tarpeet, määrä, laatukriteerit), markkina-alueen ja potentiaalisen myynnin tunnistaminen (karkeat hinta- , kustannus- ja kannattavuuslaskelmat), jatkojalostustarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja brandin (asiakaslupaus).

2) Käytettävissä olevien maa-alueiden (metsä- ,turve-, suo- ja joutomaiden) kartoittaminen kartta-aineiston perusteella sekä maanomistussuhteiden selvittämällä sekä maastokatselmuksille.

3) Nykyisten ja uusien marjanviljelijöiden rekrytointi. Innostuneiden marjanviljelijöiden tunnistaminen, arviointi, rekrytointi ja opastus. Marjanviljelyn investointitarpeiden analyysi (metsä, taimet, istutus), esimerkinomaisten investointisuunnitelmien laadinta ja investointien tuoton laskelmat, mahdollisten malliyhteistyösopimusten suunnittelu. Nämä suunnitelmat ja analyysit tehdään yleisellä tasolla toimialalla toteutettavan yritystoiminnan kannattavuuden selvittämiseksi.

4) Luonnonmarjojen puoliviljelyn ja koneellisen poiminnan suunnittelu.

 

Hanketta rahoittaa Keskipiste-Leader. Hanke toimii 1.5.2016-31.3.2017 välisenä aikana.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
60000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi