ELOT - Elintarvike- ja luonnontuotteiden teollisen tuotannon kehittäminen Keski-Karjalssa

Hankkeen nimi
ELOT - Elintarvike- ja luonnontuotteiden teollisen tuotannon kehittäminen Keski-Karjalssa

Hankkeen päätoteuttaja

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Päivi Karhunen, paivi.karhunen@keti.fi

 

Hankkeen kotisivu

www.keti.fi/elot

Hankkeen kuvausteksti

ELOT - Elintarvike- ja luonnontuotteiden teollisen tuotannon kehittäminen Keski-Karjalassa -hankkeen kautta
mahdollistetaan alan ammattilaisen käytännön asiantuntijatuki alan yrityksille saataville läheltä. Toteutettavilla
toimenpiteillä edistetään keskikarjalaisten alalla toimivien ja sille yrittäjyyttä suunnittelevien liiketoiminnan
käynnistämistä, kehittämistä, kasvua ja kansainvälistymistä.
Tavoitteena on synnyttää ja kasvattaa uutta teollista liiketoimintaa Keski-Karjalan alueelle elintarvike- ja
luonnontuotealalle sekä luoda luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden jatkojalostusklusteri Pohjois-Karjalan maakuntaan.


Hankkeen toimenpiteet:
1) Alalla toimivien ja sille toimintaa suunnittelevien yritysten ja yritysryhmien toimialaneuvonta; liiketoiminta- ja
kasvustrategioiden laatimisen, päivittämisen ja uudistamisen tukeminen.
2) Erityisasiantuntijavetoiset tilaisuudet eri teemoista; toimialatuntemuksen ja -tiedon, liiketoimintaosaamisen sekä
yritysten kasvuhalun ja -kyvyn vahvistaminen.
3) Luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden jatkojalostusklusterin luominen; verkostoyhteistyön edistäminen ja tukeminen,
verkostokoordinaattorina toimiminen, klusterin toimintamalliehdotus/-ehdotukset.
4) Kaksi kotimaan ja kaksi ulkomaan benchmarking-matkaa alan messuille ja/tai valikoituihin tutustumiskohteisiin.
5) Alan toimijoiden yhteiset koti- ja ulkomaan viestintäkampanjat; alan imagon nostatus, toimijoiden ja tuotteiden
tunnettuuden edistäminen.


Hankkeen tuloksena Keski-Karjalan elintarvike- ja luonnontuotealan
1) jatkojalostusta harjoittavien yritysten kokonaismäärä lisääntyy.
2) toimijoiden toimialatuntemus ja -tieto sekä liiketoimintaosaaminen ja
3) yritysten kasvuhalu ja -kyky vahvistuvat.
3) jatkojalostusklusteri syntyy Pohjois-Karjalaan.
4) toimintaan soveltuvat yritystilat ovat tarkoituksenmukaisessa hyötykäytössä.

 

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, EAKR.

 

Hankeaika on 1.9.2020-31.12.2021.

 

Kuva: Päivi Karhunen

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Karjala

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
270000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2021

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi