Metsästä monituotebisnestä

Hankkeen nimi
Metsästä monituotebisnestä

Hankkeen päätoteuttaja

Suomen metsäkeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Raili Hokajärvi raili.hokajarvi(at)metsakeskus.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Oulun 4H

 

Hankkeen sivut:

https://www.metsakeskus.fi/metsasta-monituotebisnesta

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia, luonnontuotteiden kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä hakemaan lisää uusia mahdollisuuksia jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevista luonnontuotteista ja toimimaan aktiivisesti luonnontuote- ja luontopalveluyritysten raaka-aineketjujen ja luontokohteiden järjestämiseksi sekä luomukeruualueiden toteuttamiseksi.

 

Hankkeessa myös ideoidaan metsänomistajille puuntuotannon ja luonnontuotteiden tuottamisen yhdistämisessä tarvittavia suunnitteluvälineitä ja toimintatapoja.

 

Hankkeessa kuvataan metsänomistajien, luonnontuotekerääjien ja luonnontuoteyrittäjien käytännön toimintamalleja eri luonnontuotteiden keruun ja käsittelyn järjestämisestä sekä luontopalveluyrittäjien ja yritysten yhteistyöstä.

 

Hankkeen tavoitteena on

• tunnistaa Pohjois-Pohjanmaan alueelta keräävien ja/tai luonnontuotteita jalostavien yritysten raaka-aineen saatavuuden tilanne ja kehittämistarpeet, vastaavasti luontopalveluyritysten tarpeet kohteista ja niiden saatavuudesta

• edistää metsänomistajien ja yritysten välisten raaka-aineketjujen rakentamista sekä muodostaa yhteyksiä palveluyritysten ja maanomistajien välille

• innostaa metsänomistajia hakeutumaan toimimaan aktiivisina monituotemetsänomistajina tuottamalla ja myymällä monipuolisesti metsänsä jokamiehen oikeuksien ulkopuolella olevia luonnontuotteita. Monituotemetsänomistajien toiminnan tueksi ideoidaan ja otetaan käyttöön sähköisiä suunnittelutyövälineitä. Metsäalan ammattilaisia kannustetaan tukemaan metsänomistajia uusien tuotantomahdollisuuksien hyödyntämisessä.

• tunnistaa Pohjois-Pohjanmaan metsien luomukeruualueiden sertifioinnin tarve ja mahdollisuudet ja tehdä sertifioinnin etenemisestä suunnitelma.

• edistää sähköisiä palveluja sekä raaka-aineketjujen muodostamisessa (esim. Metsään.fi) että luonnontuotetiedon välityksessä

 

Hankkeen toimintakausi on 1.1.2019-31.12.2020. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Leader,  ELY-keskus.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
178778 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2020

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi