Luonnontuotealan teemapäivä - Hyvä käytäntö

Luonnontuotealan teemapäiväNuoret ovat aidosti kiinnostuneita suomalaisesta luonnosta ammennettavista puhtaista raaka-aineista ja luonnontuotteista. Luonnontuotealan teemapäivä on yksi toimintatapa, jolla voidaan yhdessä tavoittaa nuoria luonnontuoteteemalla. Tavoitteena on edistää nuorten tuntemusta suomalaisista luonnontuotteista ja luonnontuotealasta ja aktivoida nuoria huomaamaan ja tarttumaan ympäristössään luonnontuotealan tarjoamiin työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksiin. Teemapäivän kohderyhmänä on alakouluikäiset, mutta voidaan soveltaa myös yläkouluikäisille. Tutustu teemapäivän kokonaisuuteen ja alla oleviin rastiesimerkkeihin. Voit myös itse hyödyntää esimerkkirasteja omassa toiminnassasi nuorten kanssa.

 

Teemapäivä toteutetaan rastimuotoisena kokonaisuutena lähiluonnossa tai -metsässä. Päivän sisällöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä paikallisten luonto- ja luonnontuotealan toimijoiden kanssa. Reitin varrella on esimerkiksi viisi eri metsäalan toimijan järjestämää rastipistettä. Rastit ovat ohjattuja. Tapahtuman kesto on siirtymisineen noin 2-3 tuntia ryhmää kohden.

 

Rasti

Sisällön tavoite

Esimerkki toteutuksesta

Kumppani mukaan toteuttamaan

1

Mitä luonnontuoteala on?

- miten luonnontuotteet näkyvät arjessa?

- missä luonnontuotteita hyödynnetään?

- mitä paikallisia luonnontuotealan toimijoita on?

Luonnontuotteiden esittely -tehtävä

4H, Luonnontuotealan oppilaitos, Luonnonvarakeskus

2

Mitä erilaisia luonnontuotteita on?

- marjat, yrtit, sienet, erikoiskeruutuotteet

- mistä luonnontuotteet on tehty? (maku, puhtaus, terveellisyys, edullisuus)

Maistetaan mahlaa -tehtävä

Martat, Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen metsäkeskus

3

Mihin luonnontuotteita voi käyttää?

- kotitarvekäyttö ja kaupallinen käyttö

- turvallisuuden korostaminen

Etsi samanlainen -tehtävä

Partio, Luontoliitto, Luonto ja ympäristökoulu

4

Miten luonnontuotteita kerätään?

- mistä luonnontuotteita voi löytää

- mitä ja miten luonnontuotteita saa kerätä (jokamiehenoikeidet, säilöntä, säilytys)

Tilkkutäkki -tehtävä

Metsähallitus luontopalvelut, Suomen Latu ja jäsenyhdistykset

5

Miten luonnontuotteista voi hyötyä?

- verottomat tulot, kotitarvekäyttö, terveellisyys, liikunta, luontokokemukset)

Luonnontuotealan yrittäjät -tehtävä

Paikallinen luonnotuotealan yrittäjä

esim. matkailu, creen care, jalostus, mehiläistarhaus

 

Lisätietoa paikalliselta 4H-yhdistykseltä.

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi