Kannattavat ilmastoviisaat metsä- ja luontotoimijat

Hankkeen nimi
Kannattavat ilmastoviisaat metsä- ja luontotoimijat

Hankkeen päätoteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Annika Kontkanen, annika.kontkanen@samiedu.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://samiedu.fi/ilmastoviisaat-metsa-ja-luontotoimet-haltuun/

Hankkeen kuvausteksti

Tarve ja tausta kehittämistyölle: Turvetuotannosta siirtyville tarvitaan uutta osaamista sekä yritystoiminnan kestävää kehittymistä. Metsä- ja luontoalalla on tällä hetkellä työvoima ja yrittäjäpula, johon hankkeen toimenpiteillä halutaan vaikuttaa. Lisäksi on pulaa vahvoista verkostoista, joilla voidaan turvata kehittyminen, riittävä laatu ja volyymit.

 

Hankkeessa muodostettava metsä- ja luontoalan verkostomainen yhteistyömalli tuo innovatiivisen alustan yritysten sekä nuorten yhteistyöhön ja osaamisen kehittymiseen. Alalle tulevat toimijat tarvitsevat uudelleen koulutusta uusien taitojen hankkimiseksi. Alalla on myös tarve kehittää palveluita vastaamaan uusia tarpeita sekä vihreän siirtymän tavoitteita (mm. ilmastokestävä metsänhoito, ennallistaminen ja luonnonhoito) ja tähän tarvitaan uutta osaamista. Ala on yrittäjävaltaista ja uusien yrittäjien tarve kasvaa koko ajan.

 

Hankkeen toimenpiteillä edistetään vihreää siirtymää uusien metsäalan ilmastokestävän metsänhoidon, ennallistamisen ja luonnonhoidon toimintamallien käyttöönoton myötä. Hankkeen toimenpiteet luovat uusia koulutustuotteita vihreän siirtymän edistämistä tukevan osaamisen kehittymiseen. Mikä mahdollistaa metsä- ja luontoalalla elinkeinojen monipuolistamista, toimialan työvoiman sopeuttamista sekä ympäristöllisten haittavaikutusten korjaamista. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan älykkään erikoistumisen strategiassa esitetty kehittämispotentiaali, erityisesti vihreän talouden työpaikat ja vihreän teknologian uudet ratkaisut ja niiden mukanaan tuomat uudet liiketoimintamahdollisuudet.

 

Hankkeessa kehitettävät uudet koulutukset luovat mahdollisuuden uudelleenkoulutukseen ja -työllistämisen edistämiseen. Hankkeella tuetaan yritysten kyvykkyyttä, kasvua ja elinvoimaa sekä yrittäjyysosaamista liiketoiminnan kehittämisen ja uudistamisen kantavana voimana. Uusien yrittäjien ja alalle työllistyneiden myötä hanke parantaa myös alueen työllisyyttä tukien välittömästi myös Etelä-Savon elin- ja vetovoimaa.

 

Hankkeen kehittämistoimenpiteet tukevat ja edistävät vahvasti vihreän siirtymän tavoitteita eri näkökulmista, digitaalisuus sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat läpileikkaavasti mukana hankkeen kaikessa toiminnassa. Hanke edistää erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä hiilineutraalisuuden edistämistä.

 

Tavoite 1: Luodaan vihreän siirtymän osaamista ja muutoskyvykkyyttä uusilla digitaalisuutta hyödyntävillä verkkokoulutuskokonaisuuksilla metsä- ja luontoalalla huomioiden turvetuotannosta poistuvat.

 

Tavoite 2: Luodaan metsä- ja luontoalalle uutta kestävää kehitystä tukevaa yrittäjyysosaamista ja vahvistetaan olemassa olevien yritysten elin- ja vetovoimaa sekä verkostoitumista

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Savo

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaMuu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
261514 €

Hankkeen alkamisvuosi
2024

Hankkeen päättymisvuosi
2025

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi