Info

Aitoluonto.fi -sivusto palvelee luontoalan yrittäjiä ja kehittäjiä

Aitoluonto.fi -sivuston tehtävänä on koota ja jakaa luontoalan yritystoiminnassa ja sen kehitystyössä tarvittavaa tietoa sekä auttaa alan yhteistyön vahvistumisessa. Sivuston rakentamisesta ja ylläpidosta vastasi luonnontuotealan koordinaatiohanke LUMOA (päättynyt 2018) yhteistyössä Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n kanssa. Yhdistys jatkaa sivuston ylläpitoa hankkeen päätyttyä. Sisällöntuotannossa tehdään vahvaa yhteistyötä  luontoalan yrittäjyyden kehittäjien, alan tutkimustahojen sekä yritysten kanssa.

 

Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry on valtakunnallinen luontoalan yritysten ja toimijoitten yhteistyötä lisäävä järjestö, joka edistää luontoyrittäjyyttä mm. tiedonvälityksen, alan esille nostamisen ja edunvalvonnan keinoin. Vuonna 2001 perustettu yhdistys korostaa alan toimintaedellytyksiä parantavassa toiminnassaan asiakaslähtöistä, ammattimaista ja vastuullista luontoyrittäjyyttä.

 

Luontoyrittäjyys - luonnon antimiin ja elämyksiin perustuvaa vastuullista yrittäjyyttä

Suomen monipuolinen luonto tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luontoon tukeutuvalle yritystoiminnalle. Samalla luontoa säästävien tuotteiden ja palveluiden kysyntä on lisääntynyt. Tämä luo edellytyksiä luontoon perustuvalle yrittäjyydelle, jossa asiakaslähtöisyyden lisäksi sitoudutaan kestävän kehityksen periaatteisiin. Muutosvaiheessa elävälle maaseudulle luontoa hyödyntävä yrittäjyys tarjoaa uusia ratkaisuja. Joidenkin luonnonvarojen käytöstä elinkeinotoimintaan on olemassa jo pitkät perinteet, mutta viime vuosina on syntynyt myös uutta, luontoa aikaisempaa monipuolisemmin hyödyntävää yrittäjyyttä. Useita luonnon tarjoamia mahdollisuuksia on kuitenkin vielä käyttämättä.

 

Luontoyrittäjyys koostuu useasta erilaisesta toimialasta, mukana on esimerkiksi elintarvike-, käsityö- ja matkailuyrittäjyyttä. Kuitenkin kaikkien näiden yritysten yhteisenä ja keskeisenä tuotannontekijänä on suomalainen luonto. Luontoyrittäjyydessä korostuvat erityisesti luonnon aineettomat arvot ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttö. Uusiutumattomia luonnonvaroja käytetään säästäen ja mahdollisimman vähän luontoa kuluttaen.

 

Luontokeskeisyys, vastuullisuus, kotimaisuus, paikallisuus ja yksilöllisyys kuvaavat hyvin luontoyrittäjyyttä. Toimintaa kehitetään siten, että luonnon lisäksi myös paikallisten ihmisten ja paikallisen kulttuurin näkökulmat otetaan huomioon. Tärkeää on, että merkittävä osa toiminnasta jää hyödyttämään alueen asukkaita. Tavoitteena on käyttää kutakin raaka-ainetta sille luontevimmin sopiviin tarkoituksiin; tuotteissa näkyvät luonnon raaka-aineen ominaispiirteet ja käsityömäisesti viimeistelty jälki. Luontoyrittäjyyden tuotteet ja palvelut ovat usein yksilöllisiä, eivät massoille suunnattuja.

Luontoyrittäjyys on useimmiten pienyrittäjyyttä, perheen tai yhden henkilön työllistävät yritykset ovat alalle tyypillisiä. Luontoyrittäjyyden kehittymisen myötä alalle on rakentunut myös varsin mittavaa toimintaa. Yrityksen koosta riippumatta tärkeintä on, että luontoon perustuvat palvelut tai tuotteet muodostavat olennaisen osan luontoyrityksen tarjonnasta. Luontoyrittäjät tuovat tuotteillaan ja palveluillaan suomalaisen luonnon esille, uudetkin elämykset koettavaksi ja nautittavaksi.

 

Luonnontuotteet luovat sisältöä myös matkailuun. Luontomme antaa runsaasti mahdollisuuksia myös kansainvälisesti kiinnostaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yrittäjien yhteistyö on luonteva tapa tarttua näihin mahdollisuuksiin!


Luontoyrittäjät tuovat tuotteillaan ja palveluillaan suomalaisen luonnon esille, uudetkin elämykset koettavaksi ja nautittavaksi

 

Kuva Anu Tossavainen

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi