Luonnontuotealan tiedotushankkeet - Hyvä käytäntö

Oulun ja Lapin 4H-piireissä toteutetuissa luonnontuotealan tiedotushankkeissa paikalliset 4H-yhdistykset järjestivät tiedotuskampanjoita, joiden avulla tavoitettiin runsas määrä lapsia ja nuoria. Hankkeiden kehittämät, hyväksi todetut toimintamallit ovat edelleen alueen yhdistysten käytössä ja vastaavanlaisten tiedotuskampanjoiden järjestämistä suositellaan myös muille alueille.

 

Tiedotusta järjestettiin useiden erityyppisten mallien avulla, mikä mahdollisti viestin mahdollisimman tehokkaan perille menon eri ikäryhmille. Tiedotusta annettiin esimerkiksi monenlaisissa teemapäivissä, yritysvierailuilla, luontokohteeseen tutustumispäivissä, tiedotustilaisuuksissa, messuilla, näyttelyissä ja työpajoissa. Hankkeissa huomattiin, että nuorten aktivointiin maaseutua ja sen tarjoamia mahdollisuuksia kohtaan sekä innostamiseen luonnonvara-alalle tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Myös tiedotustapahtumien toteuttamisessa yhteistyö oli avainasemassa. Erityisesti koulujen kanssa tehtävä yhteistyö koettiin tärkeäksi. Lisäksi hankkeissa kehitettiin alueellisia luonnontuotetiimejä, jotka ovat jatkaneet luonnontuotteisiin liittyvän toiminnan järjestämistä sekä avattiin luonnon.fi -verkkosivusto, joka tarjoaa lapsille ja nuorille suunnattua tiedotusmateriaalia. Sivusto on edelleen avoinna ja siellä olevat materiaalit käytettävissä.

 

Tiedotushankkeessa tehdyssä videossa kuvaillaan hyvän tiedotushankkeen konsepti. Alla olevia kohtia voidaankin hyödyntää kaikessa luonnontuotealaan liittyvässä tiedottamisessa:

  1 Muista kuka olet ja ketä edustat

   • mitä ja miten kerrot asioista

   • hyödynnä omat ja organisaatiosi vahvuudet sekä osaamisesi

   • tunne resurssit, suunnittele ja seuraa huolella

    2 Tiedä kenelle puhut

     • tunne kohderyhmäsi ja vastuusi kohderyhmää kohtaan

     • kerro asioita, joista on hyötyä ja joita voi hyödyntää

     • älä ole asiantuntija, puhu kohderyhmän kieltä ymmärrettävästi, asiallisesti ja kiinnostavasti

     • ole hyödyllinen

      3 Tee jotain uutta

       • selvitä mitä on jo tehty tai tehdään parhaillaan

       • etsi rohkeasti mutta rehellisesti uusia näkökulmia, välineitä, medioita, sanomisen tapoja, vertauksia, jne.

        4 Toisto

         • kerro samat asiat monella tapaa

         • suunnittele tiedotusta kaikille aisteille; haju, maku, kuulo, näkö..

         • käytä useita medioita

         • tapaa kohderyhmääsi monta kertaa eri tilanteissa, aiheissa ja aikoina

          5 Epäile itseäsi

           • ole nöyrä ja ota opiksesi

           • kuuntele palautetta

           • arvioi, mittaa ja korjaa toimintaasi

            Motto: Teoria lisää tietoa mutta käytäntö opettaa!

             

                   

                   

                   

                   

                  YHTEISTYÖSSÄ

                   

                  MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi