Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen

Hankkeen nimi
Luonnontuotteista kasvua Kaakkois-Suomeen

Hankkeen päätoteuttaja

Suomen 4H-liitto ry

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Magdaleena Rouhiainen, magdaleena.rouhiainen@4h.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Suomen metsäkeskus

 

Päätoteuttajan hankkeet

https://4h.fi/4h-jarjestona-2/jarjeston-toiminta/hankkeet/

 

Kuva Kati Laszka

Hankkeen kuvausteksti

Kaakkois-Suomen puhtaat luonnonvarat ja aktiiviset yrittäjät tarjoavat paljon potentiaalia luonnontuotealan kasvuun. Maakunnissa toimii aktiivisia ja kasvuhaluisia luonnontuotteiden ostajia ja jalostajia ja raaka-aineelle olisikin kysyntää, mutta toimivien keruu- ja jakeluverkostojen puute rajoittaa kasvua.

 

Hankkeessa kartoitetaan alan verkoston pullonkauloja Kaakkois-Suomessa sekä selvitetään eri toimijoiden kiinnostusta ja sitoutumista rakentaa koordinoitua luonnontuotealan ammattimaista keruu- ja jakeluverkostoa alueelle. Hankkeessa selvitetään erityisesti nuorten kiinnostusta ja mahdollisuuksia saada ansioita yrittäjänä tai palkkatyönä luonnontuotealalta.

 

Selvitystyötä tehdään luonnontuotealan toimijoille suunnatulla sähköisellä kyselylomakkeella sekä henkilökohtaisilla haastatteluilla. Selvityksessä tarkastellaan myös metsänomistajien kiinnostusta ja valmiuksia sertifioida metsiään luomukeruualueiksi.

 

Lisäksi nuorten kannustamista luonnontuotealalle pilotoidaan perustamalla marjojen ja sienten välitysasema paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa. Lisäksi nuoria innostetaan luonnontuotteiden pariin hankkeessa järjestettävän Marjametsän valtias 2018 -kilpailun avulla. Syksyllä 2018 järjestetään myös nuorille suunnattuja työpajoja luonnontuotealalle työllistymisestä ja hankkeen lopuksi kaikille avoin loppuseminaari.

 

Hanke toimii 1.5.-30.11.2018 välisenä aikana ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Karjala Kymenlaakso

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
50000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2018

Hankkeen päättymisvuosi
2018

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi