Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita - Ruokasektorin koordinaatiohanke

Hankkeen nimi
Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita - Ruokasektorin koordinaatiohanke

Hankkeen päätoteuttaja

Turun yliopiston Brahea-keskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Pro Luomu ry

 

Hankkeen kotisivu

www.aitojamakuja.fi

Hankkeen kuvausteksti

Tavoitteeseen vastataan mm. tiivistämällä alan yhteistyötä ja verkottamalla alan toimijoita, mahdollistamalla kokemusten vaihtoa, toisilta oppimista, hyvien käytäntöjen välittämistä ja yhteisiä kehittämistoimenpiteitä. Hankkeessa nostetaan esiin teemoihin liittyviä tulevaisuuden näkymiä, tutkimustuloksia ja uudenlaisten toimintatapojen sekä yhteistyötapojen löytämistä, jotta ala pystyy kehittymään vastaamaan tulevaisuudessa paremmin eri asiakasryhmien kysyntään ja odotuksiin. Lisäksi esitellään ruokasektorin kehittymistä ja lisätään lähiruoka-, luomu- ja luonnontuotealojen tunnettuutta. Hankkeen viestintäkanavina hyödynnetään olemassa olevia Aitojamakuja.fi, Aitoluonto.fi ja Proluomu.fi sekä näiden sosiaalisten median kanavia. Kohderyhmät Valtakunnallisen koordinaation ja sen viestinnän kohderyhminä ovat erityisesti kehittämistoiminnassa mukana olevat paikalliset, alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset lähiruoka-, luomu- ja luonnontuotteisiin liittyvät hankkeet, yrittäjät, ruokasektorin muut toimijat sekä kuluttajat.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
502307 €

Hankkeen alkamisvuosi
2022

Hankkeen päättymisvuosi
2024

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi