Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle - lähiruokaa lautaselle

Hankkeen nimi
Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle - lähiruokaa lautaselle

Hankkeen päätoteuttaja

Lapin ammattikorkeakoulu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Milla Hirvaskari, milla.hirvaskari(at)lapinamk.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Lapin yliopisto

Kuva Heli Sorjonen

Hankkeen kuvausteksti

Lappilaisia makuelämyksiä matkailijalle -hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan matkailutoimijoiden tietämystä lappilaisesta lähiruoasta, saatavuudesta ja lähiruoan tuottajista. Tavoitteena on lisätä lappilaisen lähiruoan ja raaka-aineiden käyttöä matkailupalvelutuotteissa sekä saattaa tuottajia ja matkailuyrityksiä tiiviimpään yhteistyöhön. Puhtaiden raaka-aineiden ja lähiruoan tuoman lisäarvon hyödyntäminen kilpailukeinona ja esiintuominen markkinoinnissa lisäävät laadukkaan lappilaisen lähiruoan arvostusta, kysyntää sekä kehittää yritysten kilpailukykyä ja yritysten verkostoitumista. Toimijoiden verkostoitumisella monipuolistetaan maaseudun yritystoimintaa, lähiruoan tuotantoa ja käyttöä sekä raaka-aineiden saatavuutta.

 

Hankkeessa tuotetaan tiedotusmateriaalia ruokamatkailun trendeistä ja matkailijoiden tarpeista, lappilaisista raaka-aineista, sen potentiaalista ja lähiruoan tuottajista Lapissa. Huomiota kiinnitetään mm. alueen omaan ruokakulttuuriin, suomalaiseen puhtaaseen ruokaan ja ruokailumatkailun trendeihin. Tuotettua tietoa välitetään artikkelien, julkaisujen, sähköisen materiaalin muodossa sekä järjestämällä yleisiä tiedotustilaisuuksia sekä työpajoja Lapissa.

 

Hankkeen tuloksena muodostetaan 3 alueellista toimialarajat ylittävää yritysryhmää verkostoitumisen ja yhteistyön lisäämiseksi. Tuotettua tietoa välitetään artikkelien, julkaisujen, sähköisen materiaalin muodossa sekä järjestämällä yleisiä tiedotustilaisuuksia kevään ja syksyn 2017 aikana Lapissa.

 

Hanke toimii 1.4.2016-31.12.2017 välisenä aikana (jatkoaika 30.4.2018 saakka). Loppuraportti

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
148119 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi