Arktinen biotalous

Hankkeen nimi
Arktinen biotalous

Hankkeen päätoteuttaja

Lapin liitto

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Tanja Häyrynen, tanja.hayrynen(at)lapinliitto.fi

 

Hankkeen kotisivu

http://www.lappi.fi/lapinliitto/arktinen-biotalous

Twitter @ArktinenBio

Facebook @arktinenbio

Kuva Arktinen biotalous

Hankkeen kuvausteksti

Arktinen biotalous -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa lappilaisten biotaloustoimijoiden yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Tavoitteena on luoda arktisen biotalouden avulla työtä ja toimeentuloa Lappiin ja erityisesti sen maaseudulle. Tavoitteeseen päästään hyödyntämällä kestävällä tavalla maailman puhtaimpia resursseja - onhan Lappi maailman suurin luonnonkeruualue ja muutenkin rikas luonnonvaroiltaan ja -mahdollisuuksiltaan!

 

Hanke toimii Lapin liiton alaisuudessa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittamana. Hanke toimii myös Arctic Smartness -brändin alla osana maaseutuklusteria, jonka tarkoituksena on estää pääomapako maaseudulta ja mahdollistaa maaseudun pysyminen elinvoimaisena tulevaisuudessa yrittäjyyden kehittämisen avulla.

 

Hanke laatii Arktisen biotalouden kehittämisohjelman, joka tähtää vuoteen 2025. Ohjelma sisältää konkreettisia yhdessä määriteltyjä päämääriä ja toimenpiteitä. Hanke on jaettu neljään eri pääteemaan: elintarvikkeet ja luonnontuotteet, puurakentaminen, sininen biotalous sekä hajautettu uusiutuva energia. Lisäksi metsä ja siihen liittyvä biotalous pidetään mukana hankkeen portfoliossa. Esimerkiksi luonnontuotteiden osalta tavoitteena on nostaa lappilaisten tuotteiden arvoa jatkojalostamalla niitä alueen sisällä. Oiva esimerkki tämän käytännön toteutuksesta on Lappiin suunnitteilla oleva Elintarviketalo, joka kokoaa elintarvikkeiden raaka-ainetoimittajat, vastaanottajat, jalostajat, markkinoijat ja lukuisat muut toimijat yhteen verkostoon Lapin sisällä. 

 

Hanke vie kaikkia pääteemoja eteenpäin tiiviissä toimialarajat ylittävässä yhteistyössä, joten viestinnällä ja koordinaatiolla on tärkeä rooli. Yhdessä tekemällä vältetään päällekkäistä työtä ja saadaan kohdennettua resursseja oikein purkamaan pullonkauloja eri toimialoilla. Hanke pyrkii saamaan aikaan konkreettisia tuloksia.

 

Hankkeessa kootaan Lapin biotalousalan toimijat ja yrittäjät yhteiseen verkostoon ja luodaan toiminnalle uusi malli, jonka avulla alaa lähdetään viemään Lapissa systemaattisesti eteenpäin. Verkostossa toimivat yritykset, oppilaitokset, kunnat ja muut organisaatiot saavat yhteistyöstä lisäarvoa toiminnallensa. Hankkeen toiminnan hyötyjinä ovat myös erityisesti Lapin maaseudun asukkaat, maaseudun erilaiset yhteisöt sekä kunnat.

 

Hankkeen toimiaika:

1.4.2016-15.8.2017

 
Kuva Arktinen biotalous

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
305000 €

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi