Tie luonnontuotealan liiketoimintaan

Hankkeen nimi
Tie luonnontuotealan liiketoimintaan

Hankkeen päätoteuttaja

Kemijärven Kehitys Oy

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Maria Kiviniemi, maria.kiviniemi@kemijarvi.fi

 

Hankkeen kotisivu

https://www.kemijarvi.fi/fi/elinkeinopalvelut/kehittamishankkeet-002/tila-hanke/

 

Hankkeen rahoitus
Lapin liitto, AKKE -rahoitus
 
Hankkeen kuvausteksti

Tie luonnontuotealan liiketoimintaan (TiLA) -hankkeella selvitetään ja suunnitellaan luonnontuote- ja elintarvikealan yrittäjille suunnattu monivuotinen kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman keskeinen osa on rakentaa yrittäjille suunnattu palvelupolku, jossa huomioidaan yrittäjyyden eri osatekijät ja niihin liittyvät haasteet. Kehittämisohjelmaa suunnitellaan yhteistyössä potentiaalisten ja olemassa olevien luonnontuotealan yrittäjien sekä keskeisten sidosryhmien, kuten alan koulutusta tarjoavien tahojen, sekä meneillään olevien kehittämishankkeiden kanssa.

 

Hankkeella selvitetään myös laajemmin luonnontuotealan yritystoimintaa palvelevia kehittämiskohteita, kehittämisohjelman tueksi.

 

Hankkeen tavoitteena on suunnitella luonnontuote- ja elintarvikealan yrittäjille suunnattu kehittämisohjelma. Kehittämisohjelmalla halutaan vastata alan yrittäjyyteen liittyviin haasteisiin.

 

Hankkeen tuloksena syntyy luonnontuote- ja elintarvikealan yrittäjille suunnattu monivuotinen kehittämisohjelma. Kehittämisohjelmalla halutaan vastata alan yrittäjyyteen liittyviin haasteisiin ja se luo pohjan monivuotiselle alan kehittämiselle alueella. Kehittämisohjelman toteuttamisesta vastaa Kemijärven Kehitys Oy ja se otetaan osaksi yhtiön toimintasuunnitelmaa ja budjetointia tuleville vuosille.

 

*** Mikäli yhteistyö kiinnostaa niin kirjoittele projektikoordinaattorille (ajalla 2.10.23-31.1.24)

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Muu rahoitus

Kustannusarvio (euroa)
25490 €

Hankkeen alkamisvuosi
2023

Hankkeen päättymisvuosi
2024

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi