Future Bio-Arctic Design II (F.BAD II)

Hankkeen nimi
Future Bio-Arctic Design II (F.BAD II)

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Susan Kunnas, susan.kunnas@luke.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Lapin AMK

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/fi/projektit/fbadii

Hankkeen kuvausteksti

EAKR - Future Bio-Arctic Design (F.BAD) – projektissa (2018 – 2021) tutkittiin pohjoisen luonnon kasveista yhdisteitä, jotka voisivat korvata nykyisin käytettyjä haitallisia ja vaarallisia viimeistelykemikaaleja tekstiiliteollisuudessa. Projektin älysovellutuksissa merkittäviksi nousivat kasviuutteiden mahdollisuudet luonnonmukaisina homeenestoaineina, UV-suojina tai hyönteisten karkotteina. Esimerkiksi hyttysten ja tuholaisten torjuntaan soveltuvia tekstiilejä on jo olemassa, mutta niissä käytetään ympäristölle, kaloille ja vesieliöille erittäin vaarallista permetriiniä. F.BAD - projektissa luotiin luonnonmateriaaleista älytekstiiliprototyyppejä, joiden tekstiilimateriaalien valmistamisessa olivat lappilaiset tekstiili- ja vaatetusalan yritykset tiiviisti mukana. Tavoitteena oli tehdä luonnonmukainen ja turvallinen älytekstiilimateriaali, jossa aktiiviset kasviuutteet on kiinnitetty tekstiilikuituihin. Tämä oli ensimmäinen askel ideasta demoksi.

 

EAKR - F.BAD II - projekti on jatkoa F.BAD – projektille ja nyt siirrytään ideointi- ja arviointivaiheesta luomaan pohjaa tuotteistamisvaiheelle. F.BAD II - projektissa edellisessä vaiheessa valmistettujen tutkimusprototyyppien äly- ja materiaaliominaisuudet testataan. Yritysverkosto on edelleen vahvasti mukana projektissa ja heidän kanssaan yhteistyössä valmistetaan älytekstiilistä tuoteprototyypit vihreän kemian menetelmillä. F.BAD II - projektissa tuotteiden valmistaminen tapahtuu yrityksissä, mutta älytekstiilin kehittämisessä ja pilotoinnissa hyödynnetään elinkeinoelämälle suunnattuja kehittämisympäristöjä Luonnonvarakeskuksessa, Lapin yliopistossa ja Lapin ammattikorkeakoulussa.

 

Tavoitteena on vähähiilisyys raaka-aineiden ja materiaalien tehokkaan hyödyntämisen kautta koko tuotanto- ja tuoteketjussa, joten valmistusprosessissa arvioidaan älytekstiilimateriaalien turvallisuus ja ympäristövaikutukset jo ensimmäisille tuoteprototyypeille. Tämän lisäksi älytekstiilituotteiden tuotantoprosessin edellytykset sekä prototyyppien lainsäädännöllinen polku mallinnetaan.

 

Hankkeen rahoitus on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä Euroopan aluekehitysrahoitus (EAKR) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

 

Hanke toimii 1.7.2021-31.8.2023.

 

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Valtakunnallinen Lappi

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
433879 €

Hankkeen alkamisvuosi
2021

Hankkeen päättymisvuosi
2023

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi