Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa

Hankkeen nimi
Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa

Hankkeen päätoteuttaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Hankkeen muut toimijat

Pro Luomu

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Teija Rautiainen, teija.rautiainen@xamk.fi

 

Hankkeen kotisivu

www.xamk.fi/luomulentoon

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeessa tehtiin yhdessä kaakkoissuomalaisten luomutoimijoiden kanssa Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelma, joka sisältää vision vuodelle 2030 sekä tavoitteet ja toimenpiteet vision saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelma tehtiin nykytilan analyysin, teemahaastattelujen sekä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson luomun kehittäjäryhmien työn perusteella.

Työtä jatkaa toimeenpanoryhmä, joka seuraa toimintasuunnitelman etenemistä ja rohkaisee alueen toimijoita käytännön toimiin. Lisäksi hankkeessa vahvistettiin Kaakkois-Suomen luomuviljaosaamisesti ja tuotiin esiin luomusiementuotannon mahdollisuuksia. Hankkeen rahoittajat ja rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/ Leader/ ELY-keskusn. Hankkeessa tuotetut materiaalit (raportit, katsaukset, seminaariesitykset, artikkelit, työpajojen esitykset) löytyvät hankkeen nettisivuilta: www.xamk.fi/luomulentoon.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Karjala Kymenlaakso

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
202185 €

Hankkeen alkamisvuosi
2019

Hankkeen päättymisvuosi
2020

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi