OpenForData - Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto - tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi

Hankkeen nimi
OpenForData - Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto - tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi

Hankkeen päätoteuttaja
Suomen metsäkeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Hannu Ala-Honkola,

hannu.ala-honkola@metsakeskus.fi

 

Hankkeen muut toimijat

Luonnonvarakeskus

Hankkeen kotisivu

https://www.metsakeskus.fi/open-for-data

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeessa edistetään avointa metsätietoa hyödyntävien ratkaisujen käyttöönottoa pk-yrityksissä. Toteutuksessa hyödynnetään pk-yritysten sparrausta, verkossa ja tapaamisissa toteutettavaa valmennusta aiheeseen liittyen. Hankealueella autetaan metsäalan, luonnontuotealan, luontomatkailun ja muita yrityksiä ottamaan haltuun hyöty, joka on saatavissa avoimesta metsä- ja luontotiedosta. Tämän opastuksen yhteydessä kerätään palvelukuvauksia yritysten tarpeista siten, että kaivattuja tietotuotteita ja työkaluja syntyy tieto- ja viestintäteknologiaan erikoistuneiden (ICT) yritysten ja kehittäjäyhteisöjen ja yritysten tuottamina. Hankkeessa on tavoitteena tavata noin 60 yritystä kummassakin maakunnassa. Projektissa toteutetaan metsäbiotalouden toimintaympäristöstä ja liiketoimintapotentiaalista kertovan alueellisen tietotuotteen konseptointi. Tämä palvelukonsepti tarjoaa aluetason tietoa päätöksentekijöille ilmasto- ja resurssiviisaaseen metsien hyödyntämiseen ja monikäytön kysymyksiin liittyen.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
609209 €

Hankkeen alkamisvuosi
2020

Hankkeen päättymisvuosi
2021

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi