Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan heikkotuottoisilla ja/tai turvetuotannon jälkeisillä turvemailla

Hankkeen nimi
Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan heikkotuottoisilla ja/tai turvetuotannon jälkeisillä turvemailla

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus (Luke)

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Leila Korpela (Luke, Helsinki) leila.korpela(at)luke.fi 

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/fi/projektit/droserapilotti-20162019

Kuva Kihokin viljelyä lääkekasviksi Pohjois-Satakunnan heikkotuottoisilla ja/tai turvetuotannon jälkeisillä turvemailla -hanke

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen taustalla on lisätä vihreän biotalouden mukaisia uusia mahdollisuuksia metsä-/suoalueiden moninaiskäytölle paikallisille toimijoille. Hankkeessa selvitetään kihokin viljelyä Pohjois-Satakunnan heikkotuottoisilla (tai turpeennoston jälkeisillä turvemailla).

 

Kihokki sisältää flavonoideja (punainen väri) ja tiettyä yskänlääkkeen tavoin vaikuttavaa ainetta, jonka vuoksi sitä on jo vanhastaan käytetty yskän rohtona. Luonnosta sen poimiminen on rajoitettua. Kihokin viljelykokeilua on tehty aikaisemmin MTT:n koeasemalla Mikkelissä vuosina 1993-1997 ja tulokset olivat silloin lupaavia. Tutkimuksessa hyödynnetään Luken hankkeen "Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita” rahkasammaleen kasvualustatuotannon tutkimusalueita Parkanossa ja käynnistetään myös kihokin kasvullisen lisäämisen kehittämien ja vaikuttavien (lääke)aineiden analysoiminen, Luken Parkanon projektin ”Bioaktiiviset yhdisteet osana tulevaisuuden biotaloutta” yhteydessä ja yhteistyössä TAMK:n Oulun yliopiston kanssa. Kasvullisen/solukkoviljely-lisäämisen kautta kihokin sadonkorjuun kiertoaika lyhenisi huomattavasti ja sen viljely voisi olla kustannustehokkaampaa. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten 4H-yhteisöjen kanssa.

 

Hankkeen rahoittaa Leader Pohjois-Satakunta. Hanke toimii 1.8.2016-31.12.2017 välisenä aikana.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Satakunta

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Kustannusarvio (euroa)
0

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2017

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi