Toimialat

LUONTOALAN YRITTÄJYYS ERI TOIMIALOILLA

Luontoalan yrittäjyyttä harjoitetaan eri muodoissa ja usealla toimialalla

  • raaka-ainetuotannossa
  • elintarvikealalla
  • luonnon arvoaineiden eli kemiallisten yhdisteiden hyödyntämisessä
  • hyvinvointi- ja matkailualalla sekä
  • muussa luontoa ja luonnon raaka-aineita ja jatkojalosteita hyödyntävässä elinkeinotoiminnassa.

Luontoalan yrittäjä voi siten esimerkiksi olla raaka-aineen kerääjä, puoliviljelijä, elintarvike-, hoitopalvelu-, käsityö- tai matkailuyrittäjä. Kaikkien näiden yritysten yhteisenä ja keskeisenä tuotantotekijänä on suomalainen luonto. Luontoyrittäjyydessä korostuvatkin erityisesti luonnon aineettomat arvot ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö.

 

 

RAAKA-AINETUOTANTO JA JATKOJALOSTEET

Luonnontuotteiden hyödyntäminen on helppo mieltää luontoyrittäjyydeksi. Alaan kuuluvat esimerkiksi luonnonmarjojen, -sienten ja -kasvien sekä erikoisluonnontuotteiden keruu, välittäminen ja jalostus. Luonnontuotteita voidaan hyödyntää erityisesti elintarvikkeina, kosmetiikassa, hyvinvointituotteissa ja koristeina. Luonnontuotteista valmistetaan luontoyrityksissä esimerkiksi mehuja, hilloja, makeisia ja tilaviinejä sekä erilaisia säilykkeitä ja kuivattuja tuotteita.

 

Mahlan, petun ja kuusen kerkkien sekä erilaisten arvokkaiden ainesosien hyödyntäminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia luontoyrittäjyyteen. Muutoinkin luonnon kemiallisten yhdisteiden hyödyntäminen jatkojalostuksessa mahdollistaa useiden erilaisten uusien hyvinvointi-, kosmetiikka- ja ravintolisäyrityksien syntymisen. Myös maaperästä löytyy raaka-aineita yrittäjyyteen. Esimerkiksi turpeeseen perustuvien hyvinvointi- ja kauneudenhoitotuotteiden valmistaminen, turvehoitojen ja -kylpyjen tarjoaminen sekä tupasvillan hyödyntäminen ovat osa luontoyrittäjyyttä.

 

LUONTO OSANA MATKAILUA

Luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin perustuva matkailu voi sisältää useita eri teemoja ja painotuksia kuten suo, metsä, elämykset, metsästys tai kalastus. Maaseutumatkailuyritykset, joilla on luontoon liittyviä oheis- ja ohjelmapalveluja joko itse järjestettynä tai ostettuna, ovat erinomainen esimerkki luontoon perustuvasta matkailuyrittäjyydestä. Erä- ja luonto-oppaat sekä ohjelmapalveluyritykset tarjoavat monipuolista luontoaiheista sisältöä ja tekemistä matkailijoille eri vuodenaikoina, jolloin tarjolle saadaan erilaistettuja matkailu- ja virkistyspalveluja.

 

Luonnon eläimiin, riistaan, kaloihin ja rapuihin liittyvässä luontoyrittäjyydessä korostuvat toiminnan vastuullisuus, eettisyys ja luontoelämyksen aitous. Ansiokalastus teollista troolipyyntiä lukuun ottamatta sekä sivutoiminen kalastus, riistan ja kalan jatkojalostus, metsästysmatkailu, eläinten täyttäminen ja porotalous ovat esimerkkejä eläimistöön perustuvasta luontoyrittäjyydestä. Elämysten hakeminen eläinten tarkkailusta tarjoaa yritysmahdollisuuksia entistä useammalle.

 

Suomalainen luonto, itse koettuna ja maistettuna, vetoaa matkailijaan, mutta hyvän oppaan avulla elämys voi olla todella ainutlaatuinen tai ylipäätään helpommin koettavissa.

 

 

LUONTOON LIITTYVÄ MUU ELINKEINOTOIMINTA

Luontoon liittyvällä muulla elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi käsityöyrittäjyyttä sekä luonnon hoitoon ja hyödyntämiseen liittyvää palvelutoimintaa, joka ei suoranaisesti liity mihinkään erityiseen luonnonvaraan. Esimerkiksi maisemanhoitotyöt, virkistysalueiden suunnittelu ja rakentaminen, etenkin jos niissä käytetään luonnonkasveja ja muita luonnonmateriaaleja sekä sisällöntuotanto kuten luontovalokuvaus ovat luontoyrittäjyyteen kuuluvia muita palveluja.

 

Luontoon liittyvässä käsityöyrittäjyydessä materiaaleina käytetään esimerkiksi pajua, oksia, havuja, tuohta, käpyjä, sammalta, jäkälää ja kaislaa. Tupasvillakuituja voidaan käyttää luonnonläheisten tekstiilien valmistukseen. Käsitöihin liittyvien kurssien järjestämisen lisäksi luontoyrittäjät voivat tarjota käsin tekemisen kautta aktiviteetteja ja luontohyvinvointia matkailuyritysten asiakkaille.

 

Puun hyödyntäminen on myös käsityöyrittäjyyttä. Tuotteiden valmistuksessa suomalaisia puulajeja pyritään hyödyntämään niille parhaiten sopiviin käyttötarkoituksiin. Valmiissa töissä on nykytekniikasta huolimatta näkyvissä käsityömäisyys ja yksilöllisyys. Hyvä esimerkki luontoyrittäjyyteen liittyvästä puualan toiminnasta on pienimuotoinen puusepänteollisuus, jossa puun ulkonäköä ja erityisominaisuuksia hyödyntäen valmistetaan esimerkiksi käyttöesineitä, huonekaluja, koriste-esineitä, liikelahjoja, matkamuistoja tai soittimia. Puiset esineet sopivat hyvin käytettäväksi muun luontoyrittäjyyden yhteydessä, vaikkapa matkailussa.

 

Edellä mainittujen lisäksi tärkeä luontoyrittäjyyden ala on ympäristökasvatus, jolla voidaan vaikuttaa ihmisten luontotietämykseen, luonnon arvostamiseen sekä siten luonnon kestävän käytön periaatteiden säilymiseen nyt ja tulevaisuudessa. Luonnon viisas hyödyntäminen takaa raaka-ainetuotantoon, elämyksiin ja virkistykseen liittyvän elinkeinotoiminnan myös tuleville luontoyrittäjille.

 

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi