LUONNONTUOTEALAN TOIMIJOITA

Luonnontuotealan tutkimusta tekeviä toimijoita ovat muun muassa

  • Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työn keskiössä on paikallisyhteisöjen kehittäminen, uudistuva ruokaketju sekä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen.

  • Itä-Suomen yliopisto Tutkimuksen viitekehyksenä on neljä maailmanlaajuista haastetta: ikääntyminen, elintavat ja terveys, oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä ympäristönmuutos ja luonnonvarojen riittävyys.

  • Oulun yliopisto Monialaista ja kansainvälistä tutkimusta arktisen alueen äärellä. Aiheina kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät; elinikäistä terveyttä edistävät molekylaariset ja ympäristötekijät; digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa; maa-lähiavaruussysteemi ja ympäristömuutos sekä ihmiset muuttuvassa maailmassa.

  • Turun yliopisto Monialaista ja kansainvälistä tutkimusta, jonka temaattiset kokonaisuudet ovat biotulevaisuus; digitaaliset tulevaisuudet; kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos; lapset, nuoret ja oppiminen; lääkekehitys ja diagnostiikka sekä meri ja merenkulku.

Muun muassa näiden toimijoiden verkkosivuilta löytyy alaan liittyvää tutkimustietoa ja julkaisuja.

 
 

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi