Tutkimus ja kehittäminen

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

Luonnontuotealaan liittyvä tutkimus sivuaa eri aloja, joista esimerkkejä ovat muun muassa yrittäjyyteen, elintarvike- ja metsäalaan, farmasiaan ja matkailuun liittyvä tutkimus. Yleisesti ottaen Suomessa luonnontuotteiden talteenottomääriä tilastoidaan muuhun Eurooppaan nähden verrattain hyvin. Samoin luonnontuotteiden ravintoarvotutkimusta on tehty varsin laajalti, joskin lisätutkimukselle on aina tarvetta erityisesti erikoisluonnontuotteiden kohdalla. Luontoalan yrittäjyyden aluetaloudelliset vaikutuksetkin ovat viime vuosina olleet tutkimuksen kohteena.

 

TUTKIMUSTIETOA JA MATERIAALEJA

Sivuille kootujen linkkien kautta löytyy luonnontuotealaan liittyviä tutkimusorganisaatioitatutkimustietoa sekä erilaisia luonnontuotealaan liittyviä materiaaleja.

 

HANKEREKISTERI

Luonnontuotealalla on varsin vilkasta hanketoimintaa. Olemme koonneet sivuillemme hanketietoja alkaen vuonna 2016 toiminnassa olleista hankkeista. Rekisteristä on löydettävissä muun muassa hankkeiden toteuttajat, toimintakuvaukset, toimialueet sekä yhteystiedot.

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi