Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa

Hankkeen nimi
Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus

 

Yhteyshenkilö ja sähköposti

Hanna Kumela, hanna.kumela@luke.fi

 

Hankkeen muut toimijatHelsingin yliopisto Rurali-instituutti

 

Hankkeen kotisivu

https://www.luke.fi/projektit/lahe/

 

Hankkeen kuvausteksti

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa mahdollisuuksista, kuinka luomu ja luomubrändi voidaan tuoda osaksi erilaisiin matkailuun liittyviin tuotteisiin ja palveluihin, mahdollistaa uusien luomua hyödyntävien tuote- ja palveluinnovaatioiden syntyminen sekä lisätä tietoa luomusertifioiduista keruualueista, edistää luomuluonnontuotteiden käyttöä ja jalostamista sekä luomukeruualueiden hyödyntämistä matkailussa, niin elintarvikkeina kuin ohjelmapalveluissa.

 

Hanke toimii 1.11.2017-31.10.2018 välisenä aikana ja hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin seudun kehityshankerahasto, Juvan kunta, Mikkelin yliopistokeskus sekä yritykset.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Etelä-Savo

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
EAKR

Kustannusarvio (euroa)
211208 €

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2019

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi