Ajankohtaista

Havualan kasvun mahdollisuudet ja haasteet


17.02.2021

Joulupuiden ja leikkohavujen viljely Suomessa on pieni ja melko kehittymätön toimiala - etenkin jos sitä verrataan esimerkiksi Tanskaan, joka on pienestä pinta-alastaan huolimatta maailman kolmanneksi suurin joulupuiden ja leikkohavujen tuottaja. Tuottajia on viisinkertainen määrä ja joulupuiden tuotantomäärä yli kymmenkertainen Suomeen verrattuna. Suomessa arvioidaan olevan noin 500 havualan toimijaa, joista valtaosalle joulupuiden viljely on sivutoiminen tulon lähde. Päätoimisia alan yrittäjiä on vain muutamia. Leikkohavujen tuotanto on olematonta, vaikka kotimaista kysyntää niillekin olisi.

 


Tämän työn tavoitteena oli selvittää joulupuiden ja leikkohavujen kotimaisen tuotannon ja yrittäjyyden kasvun mahdollisuuksia ja kasvuun liittyviä haasteita. Yrittäjien näkemyksiä kasvumahdollisuuksista ja haasteista kerättiin Webropol-kyselyn avulla. Kasvukysymysten lisäksi kyselyllä kerättiin tietoa toimialasta ja alalla toimivista yrityksistä.

Tärkeimpinä kasvukeinoina pidettiin osaamisen kasvattamista, verkostoitumista, investointeja ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa. Kasvua eniten haittaavina tekijöinä pidettiin ajan ja voimavarojen riittämättömyyttä sekä vaikeutta löytää uusia asiakkaita ja markkinoita.

Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla Suomen metsäkeskus voi kehittää joulupuu- ja leikkohavutoimialan, ja alan yritysten, kehittymistä ja kasvua tukevia palveluja ja toimintamalleja alan ja yrittäjien tarpeita vastaavaksi. Metsäkeskuksen lisäksi tutkimuksen tuottamasta tiedosta on hyötyä Joulupuuseuran toiminnan kehittämisessä. Tiedosta hyötyvät toivottavasti myös alan yritykset ja muut toimijat.

 

Lähde: Joulupuu- ja leikkohavuyrittäjyys Suomessa : tutkimus alan kasvumahdollisuuksista ja -haasteista (lut.fi)


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi