Ajankohtaista

Kerääjärekisterin rakentaminen käynnistyy


10.04.2019

Kuva Esa Heino

 

 

Luonnontuotteiden kerääjien kokoamiseksi ja raaka-aineiden tuotantoketjujen sujuvoittamiseksi ryhdytään rakentamaan verkkopalvelua. Sähköinen kerääjärekisteri tulee korvaamaan aiemmin käytössä olleet paperiset poimijakortit. Luonnontuotealan yritysten raaka-aineiden hankintaketjussa ja verkostoitumisessa olevia ongelmia ratkotaan laajemminkin maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeessa, jota toteuttaa Suomen metsäkeskus yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa.

 

Luonnontuoteala on kasvuala, joka tarvitsee yhä enemmän ja monipuolisemmin raaka-aineita, jotta yritykset kykenevät tarttumaan maailman markkinoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2017 teettämän selvityksen perusteella yli puolella luonnontuotteita jalostavista yrityksistä on haasteita raaka-aineiden saannissa. Raaka-aineiden saatavuus on keskeinen pullonkaula luonnontuotealan yrittäjyyden ja tuotetarjonnan kasvulle.

 

Raaka-aineiden kerääjät ja toimittajat eivät kohtaa ympäri Suomea olevia luonnontuoteraaka-aineiden käytöstä ja jatkojalostuksesta kiinnostuneita yrityksiä. Keruusta kiinnostuneilla ei ole tarpeeksi tietoa kysytyistä raaka-aineista ja niiden keruukohteista, ostajat puolestaan eivät tavoita kerääjiä. Metsätietoa ja metsien tarjoamia luonnonvaroja voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin.

 

Tietoa ja yhteyksiä metsänomistajille

 

Metsä- ja luonnontuotealoilla on runsaasti toistaiseksi vajaasti hyödynnettyjä yhteistyömahdollisuuksia. Nyt käynnistyvällä maa- ja metsätalousministeriön rahoittamalla hankkeella lisätään luonnontuotealan yritysten verkostoitumista metsäalan ”perinteisten” yritysten kanssa. Raaka-aineiden ostajien ja kerääjien yhteyksiä helpotetaan hankkeessa luotavan sähköisen palvelun avulla.

 

Metsänomistajien tavoitteet metsien käytölle ovat viime vuosina monipuolistuneet, mutta ratkaisujen tekemisessä tarvittavaa tietoa puuttuu. Alkuvuodesta 2019 rahoituksen saanut valtakunnallinen hanke luo ratkaisuja metsänomistajien tarpeeseen tarjoamalla tietoa ja laskelmia muun muassa erilaisista uusista tuotantoyhdistelmistä ja monikäyttöä tukevista metsänkäsittelymenetelmistä.

 

Hankkeen toteuttaa laajapohjainen ja asiantunteva toimijaverkosto. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti on asiantuntijaorganisaatio ja hanketoimija, joka on yli 20 vuoden ajan paneutunut luonnontuotealan yrittäjyyteen ja verkostoihin sekä alan tutkimus- ja kehittämiskysymyksiin. Ruralia-instituutti on mm. vastannut luonnontuotealan toimintaohjelman kokoamisesta. Luonnonvarakeskuksella on puolestaan laaja-alainen asiantuntijaverkosto ja monipuolista tutkimustoimintaa, joita voidaan hyödyntää hankkeen aineistojen ja tapahtumien tuottamisessa. Suomen metsäkeskus on puolueeton metsätaloutta ja alan elinkeinoja monipuolisesti edistävä asiantuntijaorganisaatio, jolla on käytettävissä laaja valtakunnallinen verkosto. Suomen metsäkeskus tuo yhteistyöhankkeeseen erityisesti metsäalan asiantuntemuksen.

 

Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hankkeen projektipäällikkönä toimii Suomen metsäkeskuksessa Marko Ämmälä. Ruralia-instituutti vastaa hankkeessa verkkopalvelun luomisesta, tältä osin hanketta toteuttaa Juha Rutanen.

 

Lisätietoja kerääjärekisteristä: Juha Rutanen, juha.rutanen@helsinki.fi


Takaisin uutisiin

Haluatko viimeisimmät uutiset luontoyrittäjyydestä sähköpostiisi?Tilaa uutiskirjeemme

 

 

Jos sinulla on alaan liittyvää uutisoitavaa

Ota yhteyttä juha.rutanen(at)aitoluonto.fi

YHTEISTYÖSSÄ

 

MEIDÄT TAVOITAT › Juha / 040 5737 568 Toimisto / 050 3823 022 info@aitoluonto.fi